Trwają spotkania katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym

Płock i Ciechanów, to dwa miasta w diecezji płockiej, w których organizowane są spotkania szkoleniowo-informacyjne dla katechetów przed nowym rokiem szkolnym: - Duch Pański jest nad nami, tak, jak był nad Jezusem – powiedział do katechetów 30 sierpnia br. biskup płocki Piotr Libera. Gościem spotkania w Płocku w parafii św. Stanisława Kostki był ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, koordynator Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

College Student 2052868 640

Katecheci z rejonu płockiego spotkali się 30 sierpnia na terenie parafii św. Stanisława Kostki w Płocku. Mszy św. z ich udziałem przewodniczył bp Piotr Libera, natomiast kazanie wygłosił ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej, a także koordynator Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

- Katecheta ma być tym, który wyjaśnia Słowo Boże jak Jezus oraz głosi samego Jezusa – zaznaczył kaznodzieja. Odwołał się też do wizyty Jana Pawła II w Płocku 30 lat temu: - Papież pomimo trudności widział nadzieję na przyszłość płynącą od Jezusa Chrystusa - głosił katechetyk.

Po Mszy św. wygłosił konferencję dla katechetów. Podkreślił, że skuteczność misji jest związywana z wiernością powołaniu, która bazuje na konsekracji chrzcielnej: - Katecheta ma być światkiem, nauczycielem i mistagogiem, a także wychowawcą. Aby to realizować, musi czekać ze źródeł katechezy: Słowa Bożego, Tradycji, liturgii, historii świętych, teologii, kultury chrześcijańskiej i piękna świata stworzonego przez Boga – zaakcentował gość z Warszawy.

Zwrócił też uwagę, że we współczesnym świecie ma miejsce swego rodzaju rewolucja: wprowadzane zmiany mają na celu przeformatowanie społeczeństwa. Kościół musi się bardziej zatroszczyć o „hermaneutykę ciągłości”, parząc w przeszłość - prowadzić katechizowanych w przyszłość.

Podczas spotkania katechetycznego bp Piotr Libera odniósł się do placów Ministerstwa Edukacji i Nauki, aby obok religii w szkołach nauczano etyki, tak, by udało się skreślić owe „nic”: - Także człowiek niewierzący powinien być wychowywany do wartości - uważał Pasterz Kościoła płockiego.

Namawiał też katechetów do odbywania studiów podyplomowych z etyki i życzył im powodzenia w nowym roku szkolnym: - Duch Pański jest nad nami, tak, jak był nad Jezusem – powiedział hierarcha. Poza tym zachęcił do szczepień przeciw Covid-19, które - jak powiedział papież Franciszek - są wyrazem miłości bliźniego.

W czasie spotkania katechetycznego ks. dr Grzegorz Zakrzewski, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej przekazał księżom, siostrom zakonnym i katechetom świeckim bieżące informacje, niezbędne w pracy w nowym roku szkolnym. Zachęcił też katechetów do tego, aby zaangażowali się w działalność diecezjalnego duszpasterstwa nauczycieli (ośrodki działają w Płocku, Ciechanowie i Płońsku). Jego spotkanie formacyjne odbędzie się 9 października w Ratowie.

Bieżące informacje przekazali także ks. dr Jarosław Kwiatkowski, odpowiedzialny za funkcjonowanie w diecezji Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz ks. dr Marcin Sadowski, p.o. dyrektora wydziału duszpasterskiego. Z katechetami spotkał się również wicekurator Krzysztof Wiśniewski z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, który wyraził nadzieję, że pandemia nie przeszkodzi w normalnym funkcjonowaniu szkół.

Natomiast Jarosław Zaroń, kierownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Elżbietą Brzeską-Walczak, nauczycielem konsultantem w zakresie religii, zachęcili katechetów do udziału w różnego rodzaju szkoleniach.

Kolejne spotkanie katechetyczne odbędzie się 31 sierpnia na terenie parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, z udziałem bp. Mirosława Milewskiego.