Udzielenie posługi akolitatu w płockim Seminarium

- Dzisiejszy świat bardzo potrzebuje ludzi, którzy będą innym z wiarą i świadectwem nieść Chrystusa Eucharystycznego. Jesteście na właściwej drodze do kapłaństwa - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w kaplicy Dobrego Pasterza Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku do społeczności tej uczelni. Podczas Eucharystii udzielił posługi akolitatu dwóm alumnom IV roku (19 marca br.).

Akolitat 2023

Bp Mirosław Milewski przewodniczył Mszy św. podczas której udzielił posługi akolitatu dwóm  alumnom IV roku. Przyjęli ją: Piotr Jurczyński z parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie i Paweł Klicki z parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lekowie.

Jako akolici będą oni nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św., będą zanosić ją chorym oraz wspomagać kapłanów podczas Mszy św., oczyszczać naczynia liturgiczne, wystawiać Najświętszy Sakrament do adoracji i chować go (bez udzielania błogosławieństwa).

Bp Milewski stwierdził, że akolici są bardzo potrzebni Kościołowi. Świat potrzebuje ludzi, którzy „będą innym z wiarą i świadectwem nieść Chrystusa Eucharystycznego, szczególnie ludziom chorym”.

- Akolitat jest potwierdzeniem, że jesteście na właściwej drodze do kapłaństwa. Mimo mroku współczesnego świata, w którym przychodzi wam pełnić tę posługę, miejcie tę pewność wiary, że jesteście powołani. Nie wiemy jaka będzie przyszłość seminariów w Polsce i w Płocku. Cieszymy się każdym powołaniem, każdą posługą, a w przyszłości każdym wyświęconym kapłanem – podkreślił biskup pomocniczy. 

 Podczas Mszy św. homilię wygłosił ks. Wojciech Kruszewski, ojciec duchowny w płockim Seminarium. Podkreślił, że Bóg powołuje uczniów widząc to, co jest ukryte w ich sercach.  Jego spojrzenie różni się od perspektywy czysto ludzkiej, zwracającej uwagę tylko na to, co zewnętrzne.

Kaznodzieja przywołał słowa Benedykta XVI, że  „Bóg powołuje, aby widzieć więcej”. Będąc blisko Boga, powołani przez Niego powinni dostrzegać Jego obecność tam, gdzie inni jej nie dostrzegają.

Msza św. z obrzędem ustanowienia akolitów zakończyła trzydniowe rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Andrzej Kowalski, były ojciec duchowny Seminarium w Toruniu, obecnie proboszcz pw. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę