Uroczystość 125. rocznicy poświęcenia kościoła w Woli Kiełpińskiej

W parafii Zegrze z siedzibą w Woli Kiełpińskiej obchodzono 125. rocznicę poświęcenia kościoła parafialnego (1899-2024). Nowy ołtarz poświęcił abp Antonio Guido Filipazzi, nuncjusz apostolski w Polsce. – Nowy ołtarz w parafii, to radość całego Kościoła powszechnego - podkreślił arcybiskup. Mszę św. koncelebrował biskup płocki Szymon Stułkowski.

IMG 0133

Abp Antonio Guido Filipazzi, nuncjusz apostolski w Polsce, 16 czerwca 2024 r. przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za dzieło odnowy i renowacji kościoła parafialnego parafii Zegrze, z siedzibą w Woli Kiełpińskiej. Jego homilię odczytał ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Nuncjusz w słowie do duchowieństwa, parafian i gości podkreślił, że nowy ołtarz w kościele, to powód do radości dla całej wspólnoty, ale też radość wykraczająca poza granice parafii – jest to radość całego Kościoła powszechnego. Zaznaczył, że w ołtarzu zostały złożone relikwie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika zamordowanego 40 lat temu.

- Błogosławiony kard. Alfred Ildefons Schuster mówił, że „liturgia jest „wspaniałym tekstem katechetycznym dla ludu”. Oficjalna modlitwa Kościoła jest wzorem dla naszej osobistej modlitwy, ponieważ ją kształtuje, pomagając nam przezwyciężyć subiektywizm i wyrwać się z ciasnych ograniczeń naszego duchowego ubóstwa. Liturgia swoimi gestami i słowami pokazuje nam, w co wierzyć i jak się modlić – podkreślił abp Filipazzi.

Zauważył, że „liturgia nierzadko przypomina źródło tryskające obfitą i zdrową wodą, z której jednak pijemy tylko kilka kropel, podczas gdy większość z nich rozprasza się”. Poprosił o modlitwę, aby nowy ołtarz i ambona pobudziły wszystkich do celebrowania i przeżywania z większą uwagą, pobożnością i zaangażowaniem całej świętej liturgii, która ma swoje centrum w ołtarzu.

Arcybiskup Filipazzi dodał, że nowy ołtarz w kościele, to „wielki dar ofiarowany waszej wspólnocie (…), który pociąga za sobą zobowiązanie do materialnej i duchowej opieki”: - - Niech ten kościół i ten ołtarz coraz bardziej stają się duchowym sercem dla każdego z was i dla całej waszej wspólnoty, sercem, do którego przynosimy całe nasze życie, aby zostało oczyszczone i uświęcone, i z którego otrzymujemy światło, życie i siłę, aby zawsze i wszędzie żyć zgodnie z Ewangelią – zaakcentował nuncjusz apostolski w Polsce.

Nuncjusz apostolski w Polsce dokonał obrzędu poświęcenia nowego ołtarza oraz obrzędu błogosławienia nowej ambony. W prezbiterium kościoła umieszczona została tablicę pamiątkową, dedykowana parafialnemu wydarzeniu.

- Bogu należy się wszystko, co najlepsze, dlatego dziękujemy Mu za to, że pozwolił tak wielu ludziom poprzez pracę i wspólny trud dokonać licznych zmian duchowych i materialnych w naszym kościele i wspólnocie parafialnej, której patronuje przemożny i niezawodny święty Antoni. Dziś dziękuję też parafianom i bardzo wielu ludziom dobrej woli, dzięki którym możliwe było podjęcie prac, jak również uczynienie z tej świątyni miejsca przyjaznego modlitwie i skupieniu – powiedział ks. Andrzej Marchlewski, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu, z siedzibą w Woli Kiełpińskiej.

Uroczystość jubileuszową poprzedziły misje parafialne, które poprowadził ks. dr Wojciech Kućko, wykładowca akademicki, dyrektor wydziału ds. rodzin w Kurii Diecezjalnej. Podczas Mszy św. i konferencji przygotował duchowo wspólnotę parafii Zegrze do obrzędu poświęcenia ołtarza i błogosławieństwa ambony. Ponadto ukazała się publikacja z okazji okolicznościowej liturgii i rocznicy poświęcenia kościoła, pod redakcją ks. dr. Wojciech Kućki i ks. kan. Pawła Rokickiego, pracownika Nuncjatury Apostolskiej w Polsce.

Uroczystość w Woli Kiełpińskiej miała bogatą oprawę liturgiczną. W Mszy św. wzięło udział wielu gości, w tym zaangażowanych w dzieło renowacji świątyni parafialnej.

Parafia Zegrze (z siedzibą w Woli Kiełpińskiej) wykonując konserwację i renowację kościoła parafialnego wykorzystała środki przyznane przez: Samorząd Województwa Mazowieckiego, unijne Urzędu Marszałkowskiego, unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020, przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Fundusz Kościelny, środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (program priorytetowy „Budownictwo energooszczędne”), Urzędu Miasta i Gminy Serock, programu rządowego „Polski Ład”, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.

Wykonano m.in. remont konstrukcji stropu i dachu kościoła, zakupiono i zamontowano instalację przeciwpożarową, wykonano remont instalacji elektrycznej, remont elewacji budynku, ogrzewanie podłogowe, renowację ołtarza bocznego „Św. Judy Tadeusza”, prace renowacyjne przy epitafiach, wykonano nową posadzkę. Poza tym wykonano termomodernizację kościoła i zainstalowano fotowoltaikę.

W latach 2018-2024 ze środków parafialnych na przeprowadzone w kościele prace zostało wydanych około 1,5 miliona złotych wkładu własnego. Dotacje i wsparcie zewnętrzne w tym okresie wyniosły około 2 mln 600 tys. zł.

Kościół parafialny parafii Zegrze pw. św. Antoniego Padewskiego (parafia istnieje od XIV w.), znajdujący się w Woli Kiełpińskiej, został wybudowany w latach 1894-1899. Jest to czwarty z kolei kościół w tej parafii, ale pierwszy w nowym miejscu. Grunty pod kościół podarowała księżna Jadwiga z Krasińskich Radziwiłłowa. Na budowę kościoła uzyskano 54.000 rubli, pochodzących ze sprzedaży Rosjanom dotychczasowej świątyni. Świątynię zaprojektował Konstanty Wojciechowski.

Trzydniowa uroczystość konsekracji zakończyła się 30 lipca 1899 r. Konsekracji dokonał abp warszawski Wincenty Teofil Chościak Popiel (biskup płocki w latach 1863-1875). Obchody zorganizował ks. prał Bogdan Pawłowski, choć jej faktycznym administratorem był ks. Marian Kowalski. Po II wojnie światowej kolejni proboszczowie przeprowadzali prace renowacyjne i naprawcze świątyni. Od 2014 r. trwał remont generalny na zewnątrz i wewnątrz, z inicjatywy proboszcza ks. Andrzeja Marchlewskiego.