Uroczystość w 83. rocznicę narodzin dla nieba św. siostry Faustyny

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku 5 października br. odbyła się uroczystość ku czci św. siostry Faustyny Kowalskiej, w 83. rocznicę jej narodzin dla nieba: - Jezus Miłosierny przyjmuje wszystkich utrudzonych i obciążonych grzechami - powiedział ks. biskup Roman Marcinkowski, biskup senior diecezji płockiej. Wierni w ciągu dnia mogli zakupić bułeczki św. s. Faustyny z piekarni sióstr. Dochód z nich przeznaczony był na rozbudowę sanktuarium. 

Swieta Siostra Faustyna

Bp Roman Marcinkowski 30 lat temu poświęcił w płockim klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia figurę Jezusa Miłosiernego. Stanęła ona w miejscu Jego pierwszego objawienia się św. Faustynie 22 lutego 1931 r. 

W czasie Eucharystii powiedział, że św. siostra Faustyna znała datę swojej śmierci, o czym powiedziała przełożonej. Śmierć jest rzeczywistością, od której nie można uciec. Ona nie jest czymś obcym, każdy widział pogrzeby innych, odczuwał żal po stracie bliskich osób. Śmierć „jest nieunikniona, nie pomogą tu układy czy znajomości”.   

- Ludzie żyją, jakby w to nie wierzyli. Zapatrzeni w  ziemię, gromadzą i ciułają, budują domki z piasku, zdzierają zdrowie i siły, ogarnia ich pustka. Postawmy sobie to pytanie: z czym stanę przed Bogiem, co zabiorę w tamten świat? Tam będziemy sądzeni z miłości do Boga i innych ludzi. Trzeba pójść do Niego z tym, co nosi się w sercu. A w nim jest wiele pustki i samotności,  wielki bagaż doświadczeń – głosił hierarcha.

Dodał, że czasem człowiek chciałby od tego uciec, ale nie wie, dokąd iść, ponieważ dziś „nikt nie wie, gdzie ziarno, a gdzie plewy”, jest „chaos, zlepki melodii, setki kompozytorów, miliony dyrygentów”.

- Jak żyć, aby życia nie przegrać, nie poddać się, temu wszystkiemu, nie ulec dyktatowi reklamy i telewizji - aby Jezusa nie zdradzić, lecz Mu zaufać? Dziś w tej Eucharystii Jezus chce wejść w twoją i moją codzienność, w nasze udręczenie życiem, rozglądanie się za pokrzepieniem i pocieszeniem, zrozumieniem, dobrym sercem. Czeka się na list, telefon, sms-a, szuka człowieka, któremu chciałby się o sobie opowiedzieć. Jednak ludzie bywają zawodni – stwierdził bp Marcinkowski.   

Biskup odwołał się do słów Jezusa, aby przyszli do Niego wszyscy, którzy są „utrudzeni i obciążeni”, bo u Jezusa nikt nie jest przegrany. Przytoczył słowa św. Faustyny z „Dzienniczka”, że serce Jezusa jest „przepełnione miłosierdziem dla dusz biednych grzeszników”. Oni powinni zrozumieć, że płynące z Jego piersi krew i woda, to „krynica przepełniona miłosierdziem”. Jezus ubolewa z powodu ludzkiej obojętności na Jego dobroć i dowody miłości. Jednak nie zraża się i dalej woła, aby nic nie odkładać na potem.

W programie uroczystości 5 października (poprzedzonej modlitewnym triduum) była też modlitwa różańcowa i adoracja Najświętszego Sakramentu. W dolnej części nowego kościoła można było obejrzeć piec z piekarni sióstr, który pochodzi z okresu, kiedy św. Faustyna przebywała w Płocku, a także inne eksponaty, będące świadkami życia i pracy Świętej.

Poza tym wierni mogli nabyć za dobrowolną ofiarę bułeczki św. siostry Faustyny, wypiekane przez płockie siostry. Dochód z bułeczek (jako „cegiełek”) w całości przeznaczony jest na budowę nowego sanktuarium.

Gospodarze uroczystości: s. Diana Kuczek, przełożona klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku i ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przypomnieli, że w tym roku Kościół płocki i cały świat dziękczyni za 90. rocznicę pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie w obrazie „Jezu ufam Tobie”, które miało miejsce 22 lutego 1931 roku w klasztorze w Płocku: - To niezwykły dar dla naszego miasta, diecezji, Polski i całego świata – podkreślili.

Msza św. z nowego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku była transmitowana przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej. Czynny udział w uroczystości wziął Zakon Rycerzy Jana Pawła II z prowincjałem Januszem Paczkowskim oraz komandorem diecezji płockiej Adamem Szarotą.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę