Uroczystości majowe w płockiej bazylice katedralnej

Ksiądz Biskup Mirosław Milewski 3 maja br. przewodniczył w bazylice katedralnej płockiej Eucharystii za Ojczyznę i płocczan z potrójnej okazji: w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, w uroczystość ku czci patrona Płocka św. Zygmunta oraz w 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. - Maryja jest wzorem realizacji powołania kobiety. Przez wszystkie wieki jawi się jako równa w powołaniu i życiu mężczyźnie – powiedział hierarcha.

Zygmuntowskie_2019.jpg

Uroczystości Zygmuntowskie tradycyjnie poprzedziły 2 maja br. w katedrze Nieszpory ku czci św. Zygmunta. Przewodniczył im ks. biskup Mirosław Milewski, prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej, której patronuje św. Zygmunt. Kazanie podczas Nieszporów wygłosił ks. dr Dariusz Rogowski, notariusz Kurii Diecezjalnej Płockiej, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Płockiej.

- Pokuta, pokora i prawda - to są cechy dojrzałego ucznia Chrystusa, których możemy uczyć się od św. Zygmunta. Św. Jan Paweł II mówił w jednej ze swoich homilii, że „święci nie umierają. Święci żyją i chcą naszej świętości”. Te słowa naszego wielkiego rodaka stają się nam bliskie dziś, kiedy wspominamy św. Zygmunta. Ten święty nie umarł. On żyje i chce naszej świętości. Świętość jest dla wszystkich. Każdy jest powołany do świętości - wystarczy żyć tylko zgodnie ze swoim życiowym powołaniem i wypełniać misję, którą Pan Bóg nam powierzył – stwierdził ks. kanonik.

Zaznaczył, że ludzie rozdarci są między różnymi skrajnościami: Bóg i szatan, dobro i zło, prawda i kłamstwo. Chcą wybierać to, co jasne i piękne, ale nie zawsze wystarcza im sił. Dlatego Bóg daje świętych, którzy wspierają ich wybory i wskazują najlepsze drogi do świętości.

- Niech zatem św. Zygmunt, którego dzisiaj wspominamy, pomoże nam zwyciężać duchowe boje. Niech dodaje nam sił i wstawia się za nami przed Bożym tronem, byśmy idąc drogą prawdy, pokuty i pokory, nie tylko osiągnęli świętość w codziennym życiu, ale także ów „niewiędnący wieniec chwały”, który przygotował dla nas Pan – zaakcentował ks. Dariusz Rogowski.

W piątek 3 maja br. bp Mirosław Milewski przewodniczył w katedrze Eucharystii m.in. z okazji Uroczystości Zygmuntowskich i uroczystości Matki Bożej Królowej Polski: - Maryja, to kobieta, która ma swoją godność, zna swoje prawa, która wie, jakie są jej zadania. Może dlatego Maryja nie jest przez niektórych akceptowana i staje się wyrzutem pięknego bycia kobietą? Nie jest wojowniczą feministką, nie taką, która próbuje dorównać mężczyźnie albo udowadniać swoją wyższość. Jest po prostu kobietą – interpretował kaznodzieja.

Zauważył, że liturgia tego dnia stawia przed wiernymi nie tylko wzór kobiecości, ale także wzór męskości - jest nim oczywiście sam Chrystus, „najpiękniejszy z synów ludzkich”. Przez wieki wielu mężczyzn, patrząc, słuchając, czytając o Jezusie, uczyło się właściwej realizacji własnej męskości.

Hierarcha przywołał też postać patrona Płocka - św. Zygmunta, którego życie zostało naznaczone wielkim grzechem, ale i wielkim męstwem. Przykład Chrystusa, wiara w Niego, cierpienie i zwycięstwo, którego dokonał, pozwoliły Zygmuntowi wykazać się jako mężczyźnie, który podjął wyzwanie nawrócenia.

Stwierdził też, że Bóg zapisał w każdym człowieku, w każdej kobiecie i w każdym mężczyźnie, zadanie miłości – kochania i bycia kochanym. Przez płciowość – przez płeć, poprzez bycie mężczyzną lub kobietą, okazuje się zdolność kochania. Właściwe rozumienie bycia kobietą lub mężczyzną jest fundamentalne dla rozumienia małżeństwa, a także dla życia społecznego. Mężczyźni i kobiety są równi, choć w odmienny sposób przeżywają swoją płciowość i są wezwani do realizowania swoich zadań.

- Niech Maryja, Królowa Polski, uczy polskie dziewczęta, polskie kobiety piękna kobiecości. Niech św. Zygmunt, nasz wielki patron i orędownik, uczy polskich chłopców, polskich mężczyzn, jak mężnie iść przez życie – zaapelował bp Milewski.

W Eucharystii uczestniczyły poczty sztandarowe i pododdziały, które wcześniej złożyły kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, Władysława Broniewskiego – poety i legionisty oraz bohaterów obrony Płocka przed bolszewikami w 1920 roku.

Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli do pobliskiej Płyty Nieznanego Żołnierza, gdzie odegrano hymn państwowy, wystąpił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, złożono kwiaty, a strzały na wiwat wykonały Płocka Drużyna Kusznicza i Płockie Bractwo Kurkowe.

Po południu na Starym Rynku odbył się pokaz wyszkolenia taktycznego oraz sprawności fizycznej I LO Centrum Naukowo-Biznesowego im. Spadochroniarzy Polskich oraz tańców narodowych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Wisła, a także plener fotograficzny „Zdjęcie ze Stasiem” Stowarzyszenia Teatru Per Se. Natomiast wieczorem w katedrze okolicznościowy koncert dał Płocki Chór Katedralny Pueri et Puellae Cantores Plocenses, a przy parafiach odbyły się „Ogniska Patriotyzmu”, czyli spotkania połączone ze śpiewem pieśni patriotycznych.