Uroczystości odpustowe w Skępem – jednym z najważniejszych miejsc kultu w diecezji

O tym, że społeczeństwo potrzebuje solidarności, która jest nową mentalnością, nowym sposobem postrzegania rzeczywistości, myśleniem zwłaszcza o innych, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Skępem (8 września 2020 r.). Przewodniczył Mszy św. odpustowej w jednym z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych w diecezji płockiej, w którym wierni modlą się do Matki Bożej Brzemiennej, Pani Mazowsza i Kujaw. Sanktuarium opiekują się ojcowie bernardyni.

Skepe-20201.jpg

Bp Mirosław Milewski przypomniał w Skępem słowa Prymasa Tysiąclecia sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, który w 1972 r. w kościele św. Anny w Warszawie powiedział o potrzebie „plemienia nowych ludzi”, którzy uratują siebie i innych dla Chrystusa i dla Ojczyzny. Miejscem ich narodzenia może być niewielkie Skępe, do którego wielu pielgrzymuje na modlitwę. Na takich ludzi liczy Maryja i Kościół.

„Kościół liczy na każdego z was, byście odeszli stąd przekonani, że warto być pokornym w świecie pełnym pychy; że można szanować się nawzajem, nawet jeśli mamy różne opinie polityczne; że człowiek ma swoje powołanie i sens bycia na ziemi, a nie jest zlepkiem komórek, żyjącym bezwolnie, bez żadnych zasad i bez celu” – głosił biskup pomocniczy diecezji płockiej.

„Plemię nowych ludzi” stanowią ci, którzy żyją przekonani, że ich wizja świata i człowieka jest pewna, sprawdzona i słuszna, najlepsza z możliwych. Nie przejmują retoryki i sposobu myślenia osób, którym zależy na „zamęcie i ośmieszaniu się nawzajem”. Plemię to wychodzi na ulice z uśmiechem, życzliwością i szacunkiem do wszystkich, nawet wtedy, gdy inni lżą ich sposób myślenia o Bogu i człowieku.

„Wierzę, że domach rodzinnych, polskich szkołach i zakładach pracy wielu ludzi czuje, że jest tym nowym plemieniem. Ale jestem także przekonany, że potrzebują oni naszej modlitwy o odwagę, by stawali zawsze po stronie prawdy, dobra i piękna, po stronie małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny, po stronie zdrowej rodziny i szacunku do życia” – podkreślił kaznodzieja.

Zaznaczył, że ostatnio podczas środowych audiencji generalnych Ojciec święty Franciszek podpowiada, jak uzdrowić świat po pandemii. Nie podaje jednak jakiś nowinek, nie prezentuje niesprawdzonych metod. Każe po prostu wrócić do zasad katolickiej nauki społecznej, prostych, a zarazem genialnych norm, które są wielu ludziom bardzo bliskie.

„Te zasady są niejako wpisane w nasze serca, czujemy je «podskórnie», bo oparte są na zdrowym, zdroworozsądkowym myśleniu o świecie i człowieku. Jedną z nich jest solidarność: to nieobojętność na innych, nowa mentalność, nowy sposób postrzegania rzeczywistości, myślenie zwłaszcza o innych. Nowych ludzi plemię rozumie dobrze tę zasadę życia społecznego, zwłaszcza teraz, gdy potrzeba więcej «rozglądania się” wokół nas»” – zaakcentował bp Milewski.

W uroczystościach odpustowych w Skępem wzięło udział kilka tysięcy wiernych. Przybyli w licznych pielgrzymkach, w tym wielu pieszych m.in. z Płocka, Gostynina, Sierpca, Dobrzynia n. Wisłą, Rypina, Włocławka i Lipna. Zgodnie z wieloletnią tradycją wierni przyszli do Matki Boskiej Skępskiej w ludowe święto Matki Bożej Siewnej, przynosząc ze sobą ziarno do siewu do poświęcenia.

Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej, Pani Mazowsza i Kujaw w Skępem w diecezji płockiej od ponad 500 lat jest miejscem pielgrzymowania wiernych z różnych stron Polski do słynącej cudami figury Matki Bożej Skępskiej. Początki sanktuarium łączą się z pierwszymi objawieniami Matki Bożej z 1490 r. w przydrożnym, dębowym lesie, gdzie kilka lat później powstała kaplica. Została ona poświęcona w 1496 r. W tym samym czasie córka kasztelana kruszwickiego, która nie miała władzy w nogach, doznała w Skępem uzdrowienia.

W dowód wdzięczności ufundowała figurę Matki Bożej, obecną w klasztorze ojców bernardynów do dziś. Skępska statua wyobrażająca Maryję jako młodą i brzemienną Pannę należy do poznańskiej szkoły snycerskiej. Powstała w XV w. rzeźba zaliczana jest do tzw. „pięknych Madonn gotyckich”. Jej figurę ukoronował sufragan chełmiński Fabian Pląskowski 18 maja 1755 r. Była to jedna z pierwszych koronacji wizerunków Maryi w ówczesnej Rzeczypospolitej. We wrześniu 1980 r. korona Maryi została skradziona. Ponownego ukoronowania figury dokonał biskup płocki Bogdan Sikorski w 1984 r. W 2015 r. w Skępem odbyły się uroczyste obchody. 260 koronacji figury.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę