Uroczystości w Skępem: „Gdzie jest Duch Boży tam nie ma miejsca dla lęku”

- Tam gdzie jest Duch Boży, tam nie ma miejsca dla lęku. Duch Święty daje nam poznać i odczuć, że jesteśmy w rękach Boga – głosił ks. biskup Piotr Libera w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Skępem. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego (23 maja br.) przewodniczył Mszy św. odpustowej. W tym roku mija 525 lat obecności w Skępem cudownej figury Maryi.

Skepe-zeslanie.jpg

Biskup w homilii przypomniał, że Zesłanie Ducha Świętego przypomina dzień, w którym Maryja i Apostołowie z lęku pozostawali ukryci w Wieczerniku. Stwierdził, że ludzkie życie także niejednokrotnie spowija „mrok różnorakich lęków, strachów”. Dla niektórych ludzi lęk jest wręcz stanem chronicznym. Patrzą w przyszłość i czują ciągły niepokój. Lęki nie pozwalają cieszyć się życiem, które dał Bóg, nie pozwalają cieszyć się perspektywą zbawienia, „którego bramy otworzył Jezus swoim zwycięstwem nad śmiercią”.

- Zniewoleni łańcuchem naszych obaw przypominamy Apostołów z Wieczernika, którym brakowało odwagi, aby ruszyć w świat i dzielić się radością Chrystusowego zwycięstwa nad śmiercią i szatanem. Dopiero Duch Święty sprawił, że okowy lęku opadły na ziemię, a uczniowie Jezusa ruszyli w świat, aby dać mu Ewangelię – przypomniał kaznodzieja.

Bp Libera zaznaczył, że ten sam Duch Święty przychodzi z darami, które mogą napełnić pokojem serca i pomóc żyć dzieciom Bożym, chrześcijanom, uczniom Chrystusa. Dary Ducha Świętego są „koniecznie potrzebne do dobrego i owocnego życia”. Są potrzebne do tego, aby bez nadmiernych obaw, lęków i niepokojów iść przez trudną czasem codzienność, jako uczniowie Jezusa Chrystusa – jako chrześcijanie.

- Tam, gdzie jest Duch Boży, tam nie ma miejsca dla lęku! Duch Święty daje nam poznać i odczuć, że jesteśmy w rękach Boga: cokolwiek by się wydarzyło, Jego nieskończona miłość nas nie opuszcza. Przekonujemy się o tym, patrząc na świadectwo męczenników, odwagę wyznawców wiary, nieustraszony zapał misjonarzy, śmiałość głosicieli Słowa Bożego. Duch Święty rodzi niejako nowych błogosławionych i świętych – zaakcentował biskup.

Uroczystości w Skępem odbywają się przez trzy dni. W programie obchodów znalazła się Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich, Msza św. o dar potomstwa i za kobiety w stanie błogosławionym, procesja różańcowa do miejsca, gdzie objawiła się matka Boża, adoracja Najświętszego Sakramentu.

Gospodarzem uroczystości był o. Ekspedyt (Robert) Osiadacz OFM Bern., proboszcz parafii Zwiastowania NMP i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Skępem.

W tym roku mija 525 lat obecności cudownej figury Matki Bożej w prowadzonym przez ojców bernardynów Sanktuarium Diecezjalnym. Jednym z zewnętrznych znaków tej rocznicy jest nowy płaszcz, ofiarowany Matce Bożej przez ojców bernardynów oraz pielgrzymów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę