Ustanowienie trzynastu nowych szafarzy Komunii św. w diecezji płockiej

Trzynastu nowych szafarzy Komunii św. w diecezji płockiej przyjęło 6 marca br. upoważnienie do pełnienia tej posługi. Wręczył je ks. biskup Mirosław Milewski w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas Diecezji Płockiej w Popowie. Szafarze modlili się też o pokój na Ukrainie i przekazali pieniądze na pomoc uchodźcom, którzy znajdują się w Polsce.

Church 4955485 640

Wręczenie upoważnień do pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. odbyło się w Popowie, w Ośrodku Caritas, podczas Eucharystii, której przewodniczył bp Mirosław Milewski. Kazanie wygłosił ks. dr Mariusz Szypa, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Archidiecezjalnej we Wrocławiu.

Kaznodzieja odwołał się do Ewangelii (Łk 4,1-13). Zaznaczył, że ludziom nie wystarcza tylko to, co jest ziemskie. Poza zwykłym chlebem, potrzebują też chleba duchowego - czyli Eucharystii, a tej udzielają im nadzwyczajni szafarze Komunii św. Polecenie, aby pokłon oddawać tylko Bogu, również odnosi się do Eucharystii, zwłaszcza do adoracji tego sakramentu. Szafarze Eucharystii są wezwani do tego, aby w ten sposób oddawać cześć Bogu.

Szafarze modlili się też za Ukrainę, która walczy z rosyjskim najeźdźcą, a zebrana podczas Eucharystii taca została przekazana na pomoc uchodźcom, którzy dotarli do Polski.

Eucharystia była zwieńczeniem trzydniowych rekolekcji wielkopostnych dla wszystkich nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., którzy posługują w diecezji płockiej. Konferencje związane z tematem „Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję” (J 15,14) głosił ks. dr Mariusz Szypa z Wrocławia, który koncentrował się wokół szczególnej misji szafarzy.

Ks. dr Marcin Sadowski, p.o. dyrektora wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku, a zarazem opiekun duchowy nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w diecezji powiedział, że ich spotkanie w Wielkim Poście jest dobrą, wieloletnią tradycją. Szafarze znajdują wtedy czas na wspólną modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu, mogą skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Ważny jest też wymiar integracyjny, ponieważ dla szafarzy z różnych parafii jest to okazja do poznania się, rozmowy na temat pełnionej posługi, podzielenia się doświadczeniami.

- Nadzwyczajni szafarze Komunii św. chętnie uczestniczą w wielkopostnych rekolekcjach. Mogą wtedy przypomnieć i uświadomić sobie, jak wielkiego daru dostępują, udzielając wiernym w różnych okolicznościach sakramentu Eucharystii, choć na co dzień mogłoby to im spowszednieć. Możliwość udzielania innym osobom Eucharystii, to ogromne wyróżnienie, ale też odpowiedzialność i zobowiązanie do dawania świadectwa chrześcijańskiego życia, osobistego, rodzinnego, zawodowego. W obliczu zmniejszającej się liczby księży, nadzwyczajni szafarze Komunii św. będą w parafiach coraz bardziej potrzebni - przyznał ks. dr Marcin Sadowski.

Rekolekcje wielkopostne, połączone z wręczeniem upoważnień do posługi nowym szafarzom oraz wręczeniem odnowionych upoważnień wszystkim dotychczasowym szafarzom (upoważnienie otrzymuje się na jeden rok), zorganizował wydział duszpasterski Kurii Diecezjalnej z ks. dr. Marcinem Sadowskim i s. Joanną Kawczyńską.

W diecezji płockiej aktualnie posługuje 122 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Pierwsi zostali ustanowieni w 1998 r. Wykonują różne zawody (jest to np. lekarz, policjant, rolnik, dziennikarz) i są w różnym wieku (szafarz musi mieć ukończone 25 lat). Wielu z nich wywodzi się z różnych wspólnot: Liturgicznej Służby Ołtarza, Domowego Kościoła, Rycerzy św. Jana Pawła II czy Wojowników Maryi. Posługują m.in. w parafiach w Płocku, Ciechanowie, Płońsku, Mławie, Gostyninie, Nowym Dworze Mazowieckim, Okalewie. Najwięcej szafarzy jest w parafiach Winnica i Popowo.

Patronem grupy jest bł. ks. Michał Sopoćko - spowiednik i duchowy kierownik św. Faustyny Kowalskiej. Ich posługę w diecezji reguluje między innymi dokument opracowany podczas 43. Synodu diecezji płockiej – „Instrukcja o przygotowaniu i posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej”. Funkcję opiekuna duchowego pełni ks. dr Marcin Sadowski, p.o. dyrektora wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku.