V Diecezjalny Dzień Babci i Dziadka w Dobrzykowie

„Tradycja, historia, obyczaje i wiara nie są i nie będą nigdy czymś przestarzałym” – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w czasie V Diecezjalnego Dnia Babci i Dziadka, w parafii Dobrzyków koło Płocka (24 stycznia 2021 r.). Uczestnicy spotkania obejrzeli też jasełka w wykonaniu uczniów szkół z terenu parafii.

Dzien-babci-22021.jpg

Bp Mirosław Milewski w homilii stwierdził, że starość i nowość przeplatają się w życiu ludzkim każdego dnia. Jednakże istnieją na ziemi takie sprawy, takie wartości, które nigdy się nie starzeją. Babcie i dziadkowie są żywymi świadkami historii, pamięci, ale również tego, jak ważne są w życiu dobro, miłość, radość i pokój.

„W świecie, w którym tak wiele rzeczy wyrzucamy, zamieniamy na nowe, nasi dziadkowie starają się niejednokrotnie przypominać nam, że tradycja, historia, obyczaje i wiara nie są i nie będą nigdy czymś przestarzałym. Świętym Joachimowi i Annie, rodzicom Maryi i dziadkom Pana Jezusa dziękujemy za to, że nasi dziadkowie są dla nas prawdziwymi przekazicielami tradycji i wiary. Potrafili zakorzenić w młodszych pokoleniach troskę o wiarę i tradycję” – podkreślił hierarcha.

Dodał, że niedziela 24 stycznia jest w Kościele także Niedzielą Słowa Bożego. W Biblii jest wszystko, co potrzebne do życia. Słowa Pisma Świętego pomogą w każdej sytuacji, bo jego bohaterowie żyli takimi samymi problemami, jak współcześni: podobnie czuli, mieli marzenia i plany, zmagali się ze sobą i z Bogiem.

Odniósł się też do Ewangelii opowiadającej o powołaniu pierwszych uczniów. Zajmowali się oni swoimi sieciami, byli bowiem rybakami. Ale te sieci oznaczają coś więcej: pierwsi uczniowie byli zapewne zbyt mocno zajęci sprawami swojej codzienności, ryzykowali zamknięcie we własnym, ograniczonym świecie. Pan Jezus kazał im oderwać się od codzienności i zacząć iść za Jego Słowem.

„Pan wzywa nas także dzisiaj do pozostawienia sieci. Warto potraktować to w sposób dosłowny. W ciągu roku Polacy w wieku 16-64 lata około trzech miesięcy spędzają w sieci, w świecie wirtualnym. Powinniśmy częściej zostawiać sieci internetowe, by zajrzeć do kart Pisma Świętego, które ma słowa dające życie wieczne” – podkreślił kaznodzieja.

Zaapelował, aby wziąć do ręki Biblię, wertować ją, czytać, zaznaczać słowa - nawet codziennie. Tam jest słowo, które nigdy się nie nudzi. Poprosił babcie i dziadków, rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów aby czytali dzieciom Pismo Święte, uczyli ich historii biblijnych. Na tych opowiadaniach o życiu prawdziwych ludzi i misji Chrystusa wychowały się całe pokolenia mądrych i dobrych ludzi.

W programie V Diecezjalnego Dnia Babci i Dziadka w Dobrzykowie znalazły się też m.in. jasełka, przygotowane przez uczniów i nauczycieli ze szkół z terenu parafii.

Spotkanie zorganizowały: wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej w Płocku, parafia pw. św. Stanisława BM w Dobrzykowie z ks. proboszczem Jarosławem Ferencem oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.