V Niedziela Wielkiego Postu: dzięki spowiedzi nasz grzech „obumiera”

O tym, że dla katolika nie ma bardziej skutecznej metody pozbycia się grzechu, jego „obumarcia” niż sakrament pokuty i pojednania, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 21 marca br. w parafii Soczewka koło Płocka. Wizytował parafię w roku 100. rocznicy jej erygowania.

Soczewka.jpg

Bp Mirosław Milewski podkreślił, że za kilkanaście dni rozpocznie się Triduum Paschalne. W niedzielnej Ewangelii według św. Jana pada zapowiedź cierpienia, męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. On jest „jak ziarno, które musi obumrzeć, by wydać stokrotny plon”. Jezus musi „stracić ziemskie życie”, by zyskać nowe, uwielbione i przemienione.

Kaznodzieja zaznaczył, że Wielki Post, to doskonała okazja do tego, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, co w człowieku musi „obumrzeć”, jaki rodzaj egoizmu wymaga zmiany myślenia, co trzeba przewartościować, co można odbudować? Może właśnie teraz jest najlepsza pora na to, aby coś za sobą zostawić i już do tego nie wracać?

- Być może psycholog, psychoterapeuta czy coach powie wam, że jak usiądziecie u niego na kanapie czy na kozetce i opowiecie o tym, co jest waszym problemem, to zaraz potem wszystko się wyprostuje, poprawi, polepszy. Ale Kościół katolicki w Wielkim Poście ma dla nas propozycję nie do odrzucenia - jest nią uczciwy rachunek sumienia, szczera spowiedź, solidne postanowienie poprawy. Nie ma dla katolika skuteczniejszej metody pozbycia się grzechu, jego „obumarcia”, niż sakrament pokuty i pojednania – zaakcentował bp Milewski.

Dodał, że spowiedź, to odnowienie przymierza z Bogiem, które zostało zerwane przez grzech.
Dzięki spowiedzi Jezus otwiera przed człowiekiem nową drogę, stworzoną przez miłosierdzie. Przed Wielkanocą każdy wierzący jest szczególnie wezwany, aby uznać siebie za grzesznika i prosić Boga o przebaczenie. Przebaczenie Boga może dać pokój, który prowadzi do wieczności. Przebaczenie niesie pojednanie, pozwala rozpocząć coś na nowo.

- Choć świat w telewizjach i mediach społecznościowych głosi co innego, nie dajmy sobie wmówić, że „hulaj dusza, piekła nie ma”. Wbrew różnym trudnościom i pandemii, nie pozwólmy odebrać sobie Wielkiego Postu i Wielkanocy: nadziei na niebo, na świętych obcowanie, na spotkanie z bliskimi, którzy nie żyją już tu na ziemi. Tę wiarę i nadzieję daje nam zmartwychwstały Chrystus. On „obumarł” dla naszego dobra – podkreślił bp Milewski.

Bp Milewski dokonał wizytacji parafii Soczewka. Jej proboszczem jest ks. Jerzy Jakubowski.

Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Soczewce w tym roku obchodzi 100-lecie istnienia. Została erygowana w 1921 roku w archidiecezji warszawskiej, a w roku 1925 znalazła się w granicach diecezji płockiej. W roku 1927 bł. abp Antoni J. Nowowiejski, biskup płocki konsekrował neogotycki kościół. Nieopodal niego stoi pomnik ku czci ofiar totalitaryzmu. We wrześniu 1939 roku Niemcy strzałem w plecy zabili proboszcza ks. Pawła Kwiatkowskiego. Również jego następca ks. Józef Kossakowski trafił do obozu niemieckiego w Dachau.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę