V Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza z bł. Carlo Acutisem

„Eucharystia – moją autostradą do nieba” - pod takim hasłem 29 maja br. odbyła się V Pielgrzymka Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej, a jej patronem był bł. Carlo Acutis. Z powodu ograniczeń sanitarnych w pielgrzymce uczestniczyły tylko kilkuosobowe delegacje ministrantów z dekanatów diecezji. – Można rozwijać swoje zainteresowania i pasje, a jednocześnie żyć blisko Pana Boga - zwrócił się do ministrantów ks. biskup Mirosław Milewski.

Ceremoniarze.jpg

Bp Mirosław Milewski w homilii zauważył, że w historii Kościoła wielu młodych ludzi dało przykład „życia mądrego i roztropnego”. Kimś takim był na przykład bł. Carlo Acutis. Chłopiec żył zaledwie 15 lat, a rozwiązania swoich problemów szukał w Ewangelii. Swoje kieszonkowe przekazywał na Franciszkańskie Dzieła Pomocy Biednym.

Błogosławiony nastolatek był wybitnym informatykiem. W Internecie widział szansę na głoszenie Ewangelii. Gdy zachorował na białaczkę, cierpienie znosił z cierpliwością. Pozostawił „przejmujące świadectwo chrześcijańskiego życia współczesnego nastolatka”.

Hierarcha zauważył, że ministranci też mogą pójść jego drogą: rozwijać swoje zainteresowania i pasje, spełniać marzenia i jednocześnie żyć blisko Pana Boga. Ministranci, członkowie służby liturgicznej są na dobrej drodze, potrafiąc dzielić swój czas pomiędzy pracę, odpoczynek i modlitwę.

- Zachęcam was, abyście z bł. Carlo uczynili swojego patrona. Żyjąc zwyczajnie, dbajcie o modlitwę i czytanie słowa Bożego, bawiąc się nie zapominajcie o kolegach i koleżankach, którzy mogą potrzebować waszej pomocy. Świętymi zostają zwyczajni ludzie, tacy jak wy. Jestem przekonany, że jeśli tak będziecie postępować, inni patrząc na was będą mówić: to mądry chłopak - powiedział bp Milewski.

Przypomniał, że też był ministrantem, że dzięki służbie przy ołtarzu można odkryć osobiście Kościół, piękno liturgii, Pismo św., głębię modlitwy. Być może ktoś z uczestników pielgrzymki służąc przy ołtarzu zobaczy, że życie kapłańskie lub zakonne „jest ciekawe i potrzebne”, i odkryje powołanie do takiej służby.

V Pielgrzymka Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej odbyła się w murach Wyższego Seminarium Duchownego, pod hasłem „Eucharystia - autostradą do nieba”, a jej patronem był bł. Carlo Acutis, autor tych słów. W spotkaniu uczestniczyły tylko delegacje ministrantów z dekanatów wraz z dekanalnym duszpasterzem LSO. W czasie Mszy św. odbyło się ustanowienie lektorów i ceremoniarzy.

Ministranci uczestniczyli też w grze terenowej o charakterze powołaniowym, przygotowanej przez kleryków WSD. Poza tym odbył się turniej piłki nożnej ministrantów i kleryków.

Organizatorami dorocznej pielgrzymki byli diecezjalni duszpasterze ministrantów: ks. Mateusz Jesień, wikariusz parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie i ks. Sławomir Ambroziak, wikariusz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim.

- Pielgrzymka Służby Liturgicznej odbyła się po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią. Miała raczej kameralny charakter, ale widać było, że ministranci jej potrzebowali, żeby się spotkać, zobaczyć, wymienić doświadczenia, integrować. Warta podkreślenia jest też gościnność i wzorowa współpraca ze społecznością Seminarium - komentował ks. Mateusz Jesień.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę