V Pielgrzymka rzeczna z Czerwińska do Płocka

Około 30 wodniaków wzięło udział w piątej pielgrzymce rzecznej po Wiśle, ze Wzgórza Czerwińskiego w Czerwińsku nad Wisłą do Wzgórza Tumskiego w Płocku (9 lipca br.). Przepłynęli około 50 km, borykając się z deszczem i dużymi falami. Na zakończenie modlili się w bazylice katedralnej płockiej przy hermie św. Barbary, która patronuje ludziom związanym zawodowo i hobbistycznie z wodą.

Pielgrzymka Wodniacy
foto: A. Małecka/Gość Płocki

Po raz piąty wierni z Czerwińska nad Wisłą i okolic, którzy na co dzień modlą się w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku, popłynęli rzeką Wisłą do Płocka, nad którą leżą oba te miasta. Celem pielgrzymki była modlitwa przy relikwiach św. Barbary. Przez wieki były one przechowywane w klasztorze czerwińskim, a aktualnie znajdują się w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. 

W tegorocznej pielgrzymce wzięło udział około 30 wodniaków, płynących na różnych łodziach (na przykład łódkach motorowych, pontonach, pychówkach). Wypłynęli pod duchowym kierownictwem ks. Łukasza Mastalerza SDB, proboszcza parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Czerwińsku nad Wisłą, a swoje łodzie oznaczyli między innymi flagami z herbem Czerwińska. Wodna podróż była trudna, ze względu na panujące warunki atmosferyczne: padał deszcz, a wiatr powodował duże fale na rzece. 

Na Wiśle w Płocku pielgrzymów – wodniaków powitał na holowniku kapitan Stanisław Fidelis z płockiego Bractwa św. Barbary. Wzięli oni udział w Mszy św. koncelebrowanej w bazylice katedralnej płockiej, modląc się przy relikwiach św. Barbary, patronki ludzi związanych z wodą. Potem zapoznali się z historią katedry i modlili w krypcie biskupów płockich, która znajduje się w podziemiach katedry.

Inspiracją do organizacji pielgrzymek rzecznych z Czerwińska do Płocka są tzw. różańce wiślane, organizowane w Czerwińsku wiosną i latem. Parafianie i goście modlą się wtedy modlitwą różańcową podczas krótkich rejsów łodziami. W tym roku po raz pierwszy z inicjatywy księży salezjanów na Wiśle odbyła się procesja Bożego Ciała. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę