VII Bieg Papieski w 41. rocznicę wyboru Papieża Polaka

Około 200 uczniów płockich szkół pobiegło w VII Biegu Papieskim, który odbył się 16 października br. w Płocku. Jego głównym organizatorem, w 41. rocznicę wyboru papieża Jana Pawła II, była Akcja Katolicka Diecezji Płockiej. Przewodnikiem biegu był Leszek Brzeski, a swoim patronatem objął go ks. biskup Mirosław Milewski, biskup pomocnicy diecezji płockiej.

Bieg_papieski.jpg

Uczestnicy VII Biegu Papieskiego zgromadzili się na Placu Celebry - w miejscu, gdzie 7 czerwca 1991 roku Jan Paweł II sprawował Eucharystię podczas pielgrzymki do Płocka. Modlitwę poprzedzającą bieg poprowadził ks. Krzysztof Jończyk, asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej. Przypomniał dewizę św. Jana Pawła II – „Nie lękajcie się”. Wspólnie odmówiono też modlitwę „Ojcze nasz”.

Potem trasa biegu wiodła ulicami: Łukasiewicza, Nowowiejskiego, Okrzei, Kazimierza Wielkiego, Stary Rynek, Małachowskiego, Teatralna, Plac Narutowicza, Tumska – do pomnika św. Jana Pawła II przy katedrze. Na zakończenie biegu jego uczestnicy złożyli kwiaty przed pomnikiem Papieża i otrzymali okolicznościowe pamiątki. Zaśpiewali też „Barkę”.

W VII Biegu Papieskim wzięli udział około 200 osób, w tym m.in. uczniowie: Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego, Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 22, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych. Byli także uczniowie z podpłockich miejscowości Sikórz i Goleszyn oraz osoby dorosłe. Za udział w biegu z okazji papieskiej rocznicy podziękowała Wiesława Winiarska, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej.