W Baboszewie odbył się VII Diecezjalny Dzień Babci i Dziadka w diecezji płockiej

Ks. biskup Roman Marcinkowski przewodniczył Mszy św. w parafii Baboszewo z okazji VII Diecezjalnego Dnia Babci i Dziadka (22 stycznia br.) : - Starość może być trudna, ale może też być szansą – powiedział w homilii. Dla seniorów były też laurki, słodycze i program artystyczny. 

Baboszewo Dzień Babci

VII Diecezjalny Dzień Babci i Dziadka w diecezji płockiej odbył się w parafii pw. św. Urbana w Baboszewie. Mszy św. przewodniczył bp Roman Marcinkowski, koncelebrowali ją ks. kan. Zbigniew Sajewski, dziekan dekanatu płońskiego północnego i ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Płockiej.

Bp Marcinkowski interpretował Psalm 27 „Pan moim światłem i zbawieniem moim”. Przekazał, że Bóg jest jedynym prawdziwym dobrem, jedynym prawdziwym pięknem, jedynym prawdziwą miłością. To rzeczy, których „każdy człowiek pragnie w życiu”. Jednak przychodzi też starość.

- Dla jednych starość jest czymś bardzo trudnym, dla innych szansą - ja chcę patrzeć na starość jak na dojrzałą młodość. To szansa na spotkanie z dobrem, prawdą, miłością, którymi jest Bóg - głosił biskup senior.

Powiedział też, że starość wielu ludziom kojarzy się z krzyżem, cierpieniem, chorobami. Jednak Bóg jest wtedy przy ludziach w podeszłym wieku, jak „światło i zbawienie”. On się nimi opiekuje.

W programie spotkania była też część artystyczna w wykonaniu dzieci z klasy „zero” w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Baboszewie, laurki dla seniorów oraz cukierki „Krówki” z tematycznym nadrukiem.

O oprawę muzyczną VII Diecezjalnego Dnia Babci i Dziadka zadbała schola parafialna „Perełki”, w której śpiewa około stu osób.

Uroczystość zorganizowali: parafia pw. św. Urbana w Baboszewie z proboszczem ks. kan. dr. Markiem Wilczewskim, wydział ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę