W Bieżuniu odbył się etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej w

Trzydziestu jeden uczniów ze szkół ponadpodstawowych w diecezji płockiej wzięło udział w etapie diecezjalnym 29. Olimpiady Teologii Katolickiej pt. „Jacek Odrowąż - wzór ewangelizacji”, który odbył się 27 lutego br. w LO im. W. Orkana w Bieżuniu. Jego trzej laureaci wezmą udział w finale ogólnopolskim olimpiady w marcu w Opolu.

W etapie diecezjalnym Olimpiady Teologii Katolickiej pt. „Jacek Odrowąż – wzór ewangelizacji” uczestniczyło 31 uczniów z 13 szkół ponadgimnazjalnych (przygotowywanych przez 17 katechetów). Uczestnicy napisali test przygotowany przez komitet organizacyjny OTK, składający się z 25 pytań. Czas przeznaczony na napisanie odpowiedzi wynosił 45 minut.

Uczestnicy konkursu m.in. musieli wyjaśnić, co papież Franciszek rozumie pod pojęciem „święci z sąsiedztwa”, jak w kontekście adhortacji dotyczącej ewangelizacji należy rozumieć jego stwierdzenie, że Kościół to „lud o wielu twarzach”, wymienić czterech głównych patronów Królestwa Polskiego, wiedzieć, jak w Katechizmie Kościoła katolickiego określa się życie konsekrowane, z jakim zakonem była związana Gertuda, siostra biskupa Iwona czy kiedy do Kamienia Śląskiego  - miejsca narodzin św. Jacka, przybyło 33 biskupów z kard. Karolem Wojtyłą.

Zdaniem organizatorów etapu diecezjalnego olimpiady odznaczała się dużym stopniem trudności, ponieważ wymagała od młodzieży szkolnej znajomości m.in. dokumentów wydanych przez Stolicę Apostolską i papieża.

Laureatami etapu diecezjalnego olimpiady zostało troje uczniów z tej samej szkoły  - I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, uczniów katechetki Agnieszki Boniakowskiej. Kolejne miejsca zajęli: Jakub Brodowski (I), Wiktoria Zawadka (II), Monika Judyta Tarnowska (III). Wezmą oni udział w finale ogólnopolskim olimpiady w marcu w Opolu.

Podczas finału zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz wydawnictwa książkowe, ufundowane przez wydział katechetyczny Kurii Diecezjalnej, który był organizatorem etapu diecezjalnego OTK.

W programie spotkania znalazło się też zwiedzanie Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu.