W diecezji płockiej trwają prace organizacyjne synodu o synodalności

W diecezji płockiej trwają prace organizacyjne synodu o synodalności, ogłoszonego w Kościele przez papieża Franciszka. Bieżące informacje o synodzie zamieszczane są w osobnej zakładce na stronie internetowej diecezji. Poszczególne gremia synodalne wezmą udział w oficjalnej inauguracji synodu w katedrze płockiej, zaplanowanej na 7 listopada.  

Katedra.jpg

Synod o synodalności formalnie rozpocznie się w diecezji płockiej Eucharystią w niedzielę 7 listopada o godzinie 15.00, z udziałem poszczególnych gremiów, wyznaczonych do udziału w spotkaniach synodalnych. W zaproszeniu na ten dzień biskup płocki Piotr Libera poprosił o modlitwę do Ducha Świętego „o dobre przeżycie drogi synodalnej i dobre owoce wspólnej refleksji, które ubogacą życie duchowe wspólnot”.

Do udziału w inauguracji zaproszonych zostało wiele gremiów diecezjalnych m.in. rady duszpasterskie, wykładowcy i alumni seminarium, dziekani, koordynatorzy rejonowi (świeccy i duchowni), przedstawiciele szkół katolickich czy pracownicy instytucji diecezjalnych.

Tego samego dnia, czyli 7 listopada, nastąpi otwarcie etapu diecezjalnego drogi synodalnej  w każdej parafii diecezji. Zostanie w niej powołanych siedem rejonów (przy sanktuariach).  

W diecezji powołani już zostali dwa koordynatorzy procesu synodalnego: ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej, wykładowca akademicki (WSD Płock, UKSW Warszawa) oraz mgr lic. Witold Wybult, pracownik wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich diecezji płockiej.

W przygotowaniu jest tzw. „mapa drogowa” procesu synodalnego w diecezji. Niebawem zyska ona ostateczny kształt. Poszczególne punkty tej specyficznej „mapy” będą wskazywały kierunki synodalnej działalności.

Bieżące informacje na temat procesu synodalnego w Kościele powszechnym i lokalnym diecezji płockiej zamieszczane są w osobnej zakładce „Proces synodalny 2021-2023”  na stronie www.diecezjaplocka.pl 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę