W diecezji płockiej w 2020 roku przybyło pogrzebów

W diecezji płockiej w 2020 roku dały sobie znać skutki pandemii: było o dwa około 2 tysiące więcej pogrzebów niż w roku 2019 - tak wynika z danych statystycznych, opracowanych na podstawie kwestionariusza „Census Annus 2020”, przygotowywanego przez Stolicę Apostolską.

Zmartwychwstaly_katedra.jpg

Dane statystyczne, przekazane z 249 parafii diecezji płockiej (w tym 7 prowadzonych przez zakony), zostały zebrane na początku 2021 r., zaś dotyczą roku 2020. Wynika z nich, że diecezja zajmuje obszar 11.000 km kw., a zamieszkuje go 825.698 osób, w tym 818.009 katolików.

W Kościele płockim w 2020 roku sakramentu chrztu św. udzielono 7.534 dzieciom, gdy tymczasem rok wcześniej było to 8.997 dzieci. Do pierwszej Komunii św. przystąpiło 7.887 dzieci. Jeśli chodzi o młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania, to w 2020 r. dotyczył on 4.095, gdy tymczasem rok wcześniej było ich 7.246 osób. Gdy policzy się śluby kościelne, to w minionym roku sakrament ten przyjęły 2.533 pary, a w 2019 r. były to 3.502 pary. Znacznie wzrosła liczba pogrzebów: w 2020 r. było ich 11.901, gdy tymczasem w roku 2019 - 9.970.

Zmniejszyła się liczba księży pracujących w diecezji: w minionym roku było ich 640 (razem z 57 księżmi zakonnymi), gdy tymczasem w roku 2019 – 653 (z 51 księżmi zakonnymi). Dwóch księży zdecydowało się odejść z kapłaństwa. Jeśli chodzi o księży emerytów – to w 2020 roku było ich 115, a w roku 2019 – 121. W roku 2020 zmarło aż 19 księży (w 2019 roku – 10).

Poza tym w Wyższym Seminarium Duchownym w roku 2020 kształciło się 19 alumnów, a rok wcześniej - 31. Statystyki wskazują ponadto, że w 2020 roku w diecezji pracowało 6 braci zakonnych (2019 – 9 braci). Jeśli chodzi o siostry zakonne, to ich liczba wyniosła 182, natomiast rok wcześniej było ich 188.