W diecezji trwają kwesty online na renowację zabytkowych nagrobków

Stowarzyszenia, które każdego roku w diecezji płockiej prowadzą lokalne kwesty na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzach, nie zaprzestały tej działalności. W większości miast zbiórka prowadzona jest online: chętni przekazują środki bezpośrednio na konta stowarzyszeń. W Płocku dodatkowo prowadzą ją w swoich środowiskach zaufani wolontariusze.

Cmentarze.jpg

Doroczną kwestę na ratowanie zabytkowych nagrobków pod nazwą „Ratujmy Płockie Powązki” po raz 21. prowadzą Stowarzyszenie Starówka Płocka i lokalny oddział „Gazety Wyborczej”. W tym roku zasadniczo odbywa się ona online: darczyńcy mogą przekazywać środki na konto Stowarzyszenia Starówka Płocka: nr 11 9011 0005 0970 2538 2000 0010, z dopiskiem „Kwesta Ratujmy Płockie Powązki”:

Kwesta jest też prowadzona fizycznie, choć nie przy cmentarzach: „Chętni kwestarze biorą od nas puszki, idą z nimi do swoich znajomych, miejsc pracy, urzędów, instytucji. Po puszki zgłosili się ci, którzy każdego roku kwestowali przy cmentarzach. Wiemy, że tegoroczna zbiórka zanosi się na mniejszą niż w latach poprzednich, ale płocczanie z pewnością nas nie zawiodą. Dwie pierwsze puszki wziął od nas ks. Jarosław Cichocki, proboszcz parafii w Sikorzu koło Płocka – w ubiegłym roku odrestaurowaliśmy grób ks. Ignacego Smoleńskiego, jednego z jego poprzedników w parafii. Grób ten znajduje się na cmentarzu w Alejach Kobylińskiego w Płocku” - poinformował Jerzy M. Skarżyński, prezes Stowarzyszenia Starówka Płocka.

Zebrane w tym roku w Płocku pieniądze zostaną przeznaczone na odrestaurowanie nagrobka Irenki Tyszki z figurą anioła z piaskowca (obecnie jest pozbawiony głowy). Kwesta „Ratujmy Płockie Powązki” odbywa się po raz 21., potrwa do końca tego roku. W ubiegłym roku na renowację zabytkowych nagrobków zebrano kwotę 55,9 tys. zł. W ciągu minionych lat w ramach akcji zebrano około 856 tys. zł. Udało się za to wyremontować niemal 50 nagrobków.

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem nie było w tym roku kwesty na cmentarzach w Ciechanowie. W mieście tym od 2016 r. prowadzi ją Stowarzyszenie Wolontariat Pamięci, które remontuje zabytkowe nagrobki na cmentarzu przy ul. Płońskiej. W ubiegłym roku kwestujący zebrali około 24 tys. 300 zł. Dotychczas odnowionych zostało 9 nagrobków.

W 2021 r. stowarzyszenie planuje zakończenie renowacji grobu społecznika z Sokołówka Tomasza Klonowskiego (prace rozpoczęto tym roku) oraz anonimowej osoby (grób z artystycznie wykonanym krzyżem, położony w najstarszej części cmentarza). Roman Niesiobędzki ze stowarzyszenia prosi ciechanowian o wsparcie modlitewne tej inicjatywy na. Darczyńcy mogą przekazywać pieniądze na konto Stowarzyszenia Wolontariat Pamięci: BS Płońsk O/Ciechanów nr 68 8230 0007 3002 7239 2000 0001.

Prośba dotyczy też udostępnienia fotografii osób i grobów, których nagrobki będą odnawiane, pohodzące z jak najwcześniejszych lat, co umożliwiłoby ich wierną renowację. Zdjęcia można przesyłać na meila: barbarabielasta@gmail.com, tel. 606-793-125. Jeżeli zostaną przekazane oryginały, będą one skanowane i zwrócone posiadaczom.

W Mławie z tradycyjnej kwesty na cmentarzu św. Wawrzyńca zrezygnowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej. Jednocześnie prezes Henryk Antczak obiecał, że w miarę możliwości finansowych towarzystwo będzie kontynuowało działania służące ratowaniu zabytkowych grobów. W 2019 r. zebrano w Mławie 6 tys. 222 zł. Za środki, które przekażą towarzystwu chętni mławianie, planowane jest wyremontowanie wyjątkowej, a jednocześnie zapomnianej i niszczejącej kapliczki rodziny Rudowskich.

Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pułtusku zaprasza do udziału w wirtualnej kweście na rzecz ratowania najstarszych i najcenniejszych nagrobków cmentarza św. Krzyża – najstarszej pułtuskiej nekropolii.

„W konsultacji z przedstawicielami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wytypowaliśmy obiekty, które chcemy odnowić ze środków zebranych w latach 2019-2020. Są to nagrobki zasłużonych pułtuskich duchownych Bonawentury Grabowskiego i Wiktora Gogolewskiego. «Morowe powietrze» uniemożliwiło kwestę, ale powstaje dokumentacja konserwatorska, dzięki której wystąpimy w konkursach o dofinansowanie renowacji. Tymczasem zapraszamy do wirtualnej kwesty – wpłacania nawet najdrobniejszych datków na subkonto świętokrzyskiej zbiórki” – zapraszają przedstawiciele towarzystwa.

Zainteresowani wpłatami mogą to uczynić na konto Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego: nr 88 8232 0005 0000 0143 2000 0002, tytuł: „Kwesta 2020”.

Organizatorzy kwest online mają nadzieję, że choć datki będą mniejsze od ubiegłorocznych, to jednak znajdą się osoby, którym na sercu leży ratowanie unikatowych zabytków na najstarszych nekropoliach diecezji.