W Gliczarowie Górnym trwają rekolekcje oazowe młodzieży z diecezji płockiej

Około 60 młodych ludzi z diecezji płockiej weźmie w tym roku udział w letnich rekolekcjach oazowych. Pierwszy turnus właśnie trwa. To pierwsza oaza po rocznej przerwie, w ubiegłym roku formowali się tylko pełnoletni animatorzy, nie było oazy dla dzieci i młodzieży.

Letnie Rekolekcje Oazy
W Gliczarowie Górnym koło Zakopanego trwa pierwszy z dwóch turnusów oazowych, które są organizowane  dla młodzieży z diecezji płockiej, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią. Z jej powodu latem 2020 roku nie odbyły się tradycyjne Oazy dla dzieci i młodzieży.
Nie zrezygnowano jednak z zajęć formacyjnych i integracyjnych. 30 pełnoletnich animatorów Oazy, którzy w ciągu roku prowadziło grupy oazowe w parafiach lub było członkami różnych diakonii, wzięło wtedy udział w dwóch tygodniowych turnusach w Gliczarowie Górnym. Odbyła się też Oaza Modlitwy dla animatorów, którzy nie mogli pojechać do Gliczarowa Górnego.
W tym roku powrócono do tradycyjnych letnich rekolekcji oazowych, jednak zgłosiło się na nie jedynie 60 młodych osób. Przejdą oni formację oazową w czasie dwóch letnich turnusów (4-31 lipca), także w Gliczarowie Górnym. W turnusach uczestniczyć też będzie pięciu księży. 
Zdaniem ks. Marcina M. Kędzi, diecezjalnego moderatora Ruchu Światło-Życie w diecezji płockiej, pandemia osłabiła także wspólnoty młodzieży. Oazowe wspólnoty młodzieżowe nadal działają tylko tam, gdzie księża i animatorzy nie zaprzestali pracy z młodymi ludźmi. Ksiądz moderator uważa, że trzeba „na nowo podjąć solidną pracę formacyjną”. Przydałaby się też „ewangelizacja rówieśników przez młodych ludzi”. Warto wykorzystać potencjał młodzieży, która przystępuje do sakramentu bierzmowania.      
Diecezjanie mogą duchowo, w modlitwie łączyć się z oazowiczami, którzy przebywają w górach. Jak wiadomo, wiara czyni cuda, a w obecnej sytuacji wydaje się, że tylko cud może zmienić obecny stosunek większości ludzi młodych do spraw wiary i Kościoła. 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę