W Lekowie młodzież modli się przy relikwiach bł. ks. Jerzego Popiełuszki

W parafii pw. św. Stanisława BM w Lekowie trwa modlitwa przy relikwiach bł. ks. Jerzego Popiełuszki: - Te relikwie prowadzą nas do życia, modlitwy, pracy i męczeństwa ks. Jerzego, do którego świadomie dorastał. Chcemy, żeby młode pokolenie wiedziało, jaka jest cena wolności, w której wzrastają – powiedział proboszcz ks. Wojciech Iwanowski.

Popie_uszko.jpg

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki zostały wprowadzone do parafii pw. św. Stanisława BM w roku 37. rocznicy męczeńskiej śmierci kapelana „Solidarności”. Ich wprowadzenia dokonał ks. Czesław Banaszkiewicz z Warszawy, przyjaciel i świadek życia ks. Popiełuszki.

Proboszcz parafii ks. Wojciech Iwanowski w prośbie o relikwie napisał m.in. że czyni to z powodu trudnych wydarzeń w ojczyźnie: „liczne profanacje, apostazje, rezygnacja z katechezy dzieci i młodzieży, przyzwolenie w życiu publicznym na słowa i postawy uwłaczające ludzkiej godności, walka z Bogiem i Kościołem”. W imieniu parafii zobowiązał się też do systematycznej modlitwy przy relikwiach w intencji ojczyzny i o dar wiary, tak, aby obecność tych relikwii „stała się zachętą dla parafian, aby zło dobrem zwyciężać”.

- Bliskość świętości zobowiązuje. Te relikwie prowadzą nas do życia, modlitwy, pracy i męczeństwa ks. Jerzego, do którego świadomie dorastał. Chcemy je szczególnie ukazać młodemu pokoleniu, żeby wiedziało, jaka jest cena wolności, w której wzrastają, by umieli jednoznacznie odczytywać prawdziwych proroków i umiejętnie oddzielać od tych, którzy Chrystusowi nie służą, którzy z nim walczą, pod płaszczykiem mody, wygody, nowoczesności – stwierdził ksiądz proboszcz.

Przy relikwiach bł. ks. Jerzego Popiełuszki każdego 19.  dnia miesiąca jest sprawowana Msza św. w intencji ojczyzny, ze szczególnym udziałem młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę