W parafii Gołymin powstała chorągiew Zakonu Jana Pawła II

W parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Gołyminie powstała chorągiew Zakonu Jana Pawła II. To już czternasta chorągiew w diecezji płockiej: - Chcemy pokazać, że mężczyźni pełnią w Kościele ważną rolę - mówi ks. Marek Świgoński, proboszcz parafii.

Jp2.jpg

W diecezji płockiej prężnie rozwija się Zakon Jana Pawła II – w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Gołyminie utworzona została jego czternasta chorągiew (rodzaj oddziału parafialnego). Patronem chorągwi został św. Jan Chrzciciel (zgodnie z patronatem parafii Gołymin). Na razie do chorągwi należy ośmiu mężczyzn, ale proboszcz parafii ks. Marek Świgoński ma nadzieję, że ich przykład zachęci innych panów do wstąpienia w szeregi zakonu papieskiego.

Chorągiew gołymińską tworzą mężczyźni w wieku 30-40 lat, wśród nich są na przykład rolnicy, jest nauczyciel i urzędnik. Podczas uroczystości parafialnej ślubowali wierność Bogu, papieżowi i ojczyźnie, obiecali poznawać nauczanie św. Jana Pawła II oraz pomagać osobom potrzebującym. Każdy z nowych rycerzy otrzymał charakterystyczną mantulę (dawniej mucet) z herbem papieskim (rodzaj płaszcza), pektorał rycerski (symbol oddania Jezusowi Chrystusowi poprzez przynależność do Zakonu Rycerzy Jana Pawła II) oraz różaniec.

- Chcemy pokazać, że mężczyźni pełnią ważną rolę w Kościele - podkreśla ks. proboszcz Marek Świgoński. - Mężczyźni wydają się być grupą zaniedbaną formacyjnie, a przecież są bardzo ważni i potrzebni we wspólnotach parafialnych. Pamiętajmy, że Kościół tworzą także mężczyźni – dodaje duszpasterz.

Informuje ponadto, że rycerze z gołymińskiej chorągwi raz w miesiącu będą uczestniczyć w spotkaniach w parafii, dotyczących nauczania św. Jana Pawła II, a ponadto będą formowani w czasie inicjatyw ogólnopolskich, do nich adresowanych: - Mężczyźni potrafią być tak samo religijni jak kobiety – akcentuje proboszcz z Gołymina.


Zakon Rycerzy Jana Pawła II – Ordo Militiae Ioannis Pauli II – działa w Polsce od 2012 roku. Stara się on formować mężczyzn w duchu katolickim oraz kultywować pamięć i nauczanie papieża-Polaka. Rycerze świadczą sobie wzajemną pomoc bratnią, umacniają wspólnotę oraz odważnie świadczą o swojej przynależności do Kościoła katolickiego. Pełnią apostolat, na przykład prowadząc działalność społeczną, charytatywną, patriotyczną. Formy apostolstwa w parafiach odbywają się we współpracy z proboszczem. Strojem oficjalnym zakonu są czarne mantule (płaszcze) ze znakiem krzyża i literą M (jak Maryja).

W Polsce do Zakonu Rycerzy Jana Pawła II należy 860 mężczyzn. W diecezji płockiej jest obecnie 134 członków tego Zakonu (komandoria płocka). Wchodzą oni w skład czternastu chorągwi. Funkcję komandora pełni Janusz Paczkowski, jego dwaj zastępcy, to Robert Raczkowski i Artur Wiśniewski. Kanclerzem generalnym Komandorii Płockiej jest Adam Szarota, a skarbnikiem Artur Biernat. Wymienieni mężczyźni są oficerami generalnymi Komandorii Płockiej. Kapelanem diecezjalnym rycerzy jest ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę