W parafii Radzymin odnowiono XIX-wieczne organy

W parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie odnowiono organy pochodzące z XIX wieku: - Organy w świątyni parafialnej, to symbol wspólnoty Kościoła w danym miejscu – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski, który pobłogosławił instrument. Udzielił także sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii. 

Radzymin

Bp Mirosław Milewski na początku Mszy św. (30 września br.) pobłogosławił odnowione organy w kościele parafialnym. Zwrócił uwagę, że organy są w każdej świątyni parafialnej czymś nieodzownym, czyniącym liturgię uroczystą, godną oddania chwały Bogu.

- Muzyka w kościele jest odpowiedzią człowieka, który uświadomił sobie, że został zbawiony przez Jezusa Chrystusa. To także wyraz tęsknoty człowieka za rajem, za wiecznością. Organy w świątyni parafialnej, to symbol wspólnoty Kościoła w danym miejscu: każdy głos jest żywy i potrzebny, potrzeba jak największej ilości głosów, które zgodnie brzmią – głosił biskup.

Podkreślił, że obecnie potrzebny jest powrót do Dekalogu. Dekalog dany przez Boga Mojżeszowi na kamiennych tablicach, a potem wszystkim wierzącym, to nie przymus, nakaz i despotyczne prawo – to jest dar, coś, co człowiek otrzymał dla swojego dobra.

- To dziesięć ważnych słów o nas samych. Dziesięć przykazań, to dar miłosierdzia Boga dla człowieka, który porządkuje ludzkie życie. Przestrzeganie przykazań to nie jest rodzaj jakiejś uwięzi. To drogowskaz, że można żyć inaczej, lepiej, że można odejść od grzechów – zaakcentował bp Milewski. 

Zaznaczył, że pierwsze przykazanie Dekalogu - „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” - jest jednoznacznym wezwaniem do świętowania niedzieli jako Dnia Pańskiego. Niedziela, to najważniejszy dzień w tygodniu dla człowieka wierzącego, dla katolika.

- W dobie przenikania się kultur i religii podziwiamy Żydów za to, że szabat – sobota, jest dla nich dniem, w którym świętują. Jesteśmy pełni zachwytu nad wolnym piątkiem muzułmanów, a co robimy z naszą katolicką niedzielą? Potrzeba nam odzyskać niedzielę dla życia religijnego uważał kaznodzieja.  

- Życzę wam dziś autentyczności życia chrześcijańskiego w świetle Dekalogu – powiedział do wiernych. - Niech wasze życie osobiste i życie parafialne rozbrzmiewają czystymi dźwiękami, jak te wasze wspaniale brzmiące odnowione organy – podsumował hierarcha.

Zabytkowe organy z parafii Radzymin zostały wyprodukowane w XIX wieku. Najpierw znajdowały się w parafii Nowe Miasto, do Radzymina trafiły w roku 1913. Obecnie koszt ich renowacji wyniósł 186 tys. zł, w tym 150 tys. zł parafia otrzymała od Samorządu Województwa Mazowieckiego, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania w Płońsku. Pozostałe środki pochodziły z parafii.

- Kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Gdy 20 lat temu w parafii rozpoczęły się remonty w kościele wiadomo było, że trzeba będzie odnowić także organy. Od pewnego czasu nie można było ich już używać. Dzięki odnowieniu organy znów są czynne i możemy cieszyć się tą „perełką” w naszym kościele parafialnym – powiedział ks. Grzegorz Bednarczyk proboszcz parafii Radzymin od roku 2018.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę