W parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim stanął krzyż morowy

Kolejny w diecezji płockiej krzyż morowy stanął przy kościele parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim: - Niech ten krzyż będzie znakiem nadziei w wychodzeniu z pandemii – powiedział gospodarz miejsca ks. kan. Stanisław Dziekan. Krzyż poświęcił 24 kwietnia br. ks. biskup Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Makow-morowy.jpg

Przy kościele parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim stanął krzyż morowy, który w tradycji katolickiej chroni przed zarazami i chorobami. Jest to drewniany krzyż z dwoma poziomymi belkami, na których znalazł się napis „Od zarazy zachowaj nas Panie”.

- Ustawiliśmy ten krzyż, by gromadził wokół niego tych, którzy będą zwracali się o pomoc i umocnienie. Niech będzie on znakiem nadziei w wychodzeniu z pandemii, a dla tych, którzy utracili swych bliskich, niech będzie znakiem Bożej pociechy - mówił ks. kan. Stanisław Dziekan, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, dziekan dekanatu makowskiego.

Kolejny krzyż morowy w diecezji płockiej poświęcił bp Mirosław Milewski. W wydarzeniu uczestniczyła młodzież, która tego dnia przyjmowała sakrament bierzmowania. W homilii, którą wygłosił podczas Mszy św. przypomniał, że w październiku ubiegłego roku przetoczyły się przez Polskę fale protestów pod hasłem „Wybór nie zakaz”. Wiele osób ustawiło sobie wówczas na Facebooku’u nakładkę z czerwonym piorunem i zaczęło walczyć o prawo do tzw. usunięcia chorego płodu.

- Protesty bardzo szybko zawędrowały pod kościoły, na których zaczęto rysować czerwone pioruny, przeszkadzać w modlitwie i sprawowaniu Mszy św. Wydawać by się mogło, że protest nie był wymierzony w Kościół, ale protestujący dobrze wiedzieli, że to właśnie Kościół, głoszący niezmiennie od dwóch tysięcy lat naukę Jezusa, jako pierwszy woła, że zabijanie jest grzechem, a każdy człowiek od chwili poczęcia do naturalnej śmierci ma prawo do życia. I przypomina, że nikt z nas nie ma prawa decydować o czyimś życiu lub śmierci. Co więcej Jezus wołał: słyszeliście, że powiedziano „nie zabijaj”, a kto by się dopuścił zabójstwa podlega sądowi – podkreślił hierarcha.

W diecezji płockiej krzyże morowe stoją aktualnie: przy domu biskupa płockiego Piotra Libery oraz w parafiach: Proboszczewice, Baboszewo, św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, Szreńsk i Maków Mazowiecki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę