W parafii Świętej Trójcy w Rypinie odnowiono ołtarze

- Różaniec, to nie jest „klepanie zdrowasiek”, ale głębokie przeżywanie prawd wiary, z odniesieniem ich do swojego życia – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii Świętej Trójcy w Rypinie. 9 października br. dokonał tam poświęcenia (po odnowieniu) trzech ołtarzy, w tym głównego.

Rypin, Parafia Pw. Trójcy Świętej

Bp pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski przypomniał wiernym w Rypinie, że różaniec jest przypominaniem najważniejszych wydarzeń z życia Jezusa i Maryi, medytowaniem nad nimi. Rozważanie tajemnic różańcowych prowadzi do pogłębienia wiary. Różaniec odmawia się od wielu wieków, ale tradycję tę umocniła historia świecka: zwycięstwo floty chrześcijańskiej nad Turcją na Morzu Śródziemnym pod Lepanto w 1571 roku.

-  Różaniec, to nie jest „klepanie zdrowasiek”, jak mówią ci, którzy nie rozumieją tej modlitwy, ale głębokie przeżywanie prawd wiary, z odniesieniem ich do swojego życia. Przesuwając paciorki różańca jesteśmy bliżej Jezusa i Maryi, uczymy się kochać, przebaczać, brać na ramiona ciężar życia z trudnościami, znajdujemy siły, by iść i wypełniać wolę Bożą – powiedział bp Milewski.

Zwrócił się też do młodzieży, której podczas Eucharystii udzielił sakramentu bierzmowania: - Pozostańcie w Kościele Chrystusowym! Ten Kościół nie jest idealny, ciąży na nim wiele grzechów, fora internetowe kipią od hejtu, decyzje biskupów są szeroko omawiane i komentowane, portale są skłonne każdego dnia znaleźć jakieś kolejne przewinienie tego czy tamtego księdza, katechetki czy kościelnego, sieć jest w większości negatywnie nastawiona do wszystkiego, co wiąże się z wiarą czy praktykami religijnymi. Jednak to nie jest cała prawda o Kościele i ludziach wierzących – zastrzegł hierarcha.

Zaakcentował, że Kościołem są wszyscy wierzący. Oni widzą, że oprócz kąkolu „w tej gęstwinie jest dużo dobrej pszenicy, pełnych miłosierdzia ludzi i dobrych dzieł”. Życzył młodym ludziom, aby sakrament bierzmowania umocnił ich w wierze: - Nie sprzeniewierzcie się mu. Nie popłyńcie z prądem nowoczesności, która odrzuca Boga – zaapelował kaznodzieja.

Na zakończenie Mszy św. bp Milewski dokonał poświęcenia odnowionych ołtarzy: głównego i dwóch bocznych, ambony, chrzcielnicy, kaplicy Jezusa Ukrzyżowanego oraz dachu kościoła. Natomiast po modlitwie na cmentarzu parafialnym poświęcił odnowiony grób ks. Marcelego de la Grange (1855-1886), byłego proboszcza rypińskiego oraz odnowiony Plac pw. Świętego Ducha, na którym do 1941 r. stał drewniany kościół Bożogrobców.

- Staramy się dbać o dziedzictwo materialne pozostawione przez naszych przodków. Przy pomocy środków zewnętrznych i parafialnych udaje nam systematycznie remontować, restaurować kościół i jego otoczenie. Środki zewnętrzne na remonty pochodzą z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Urzędu Miasta Rypin. Natomiast nasi parafianie wyrażają swoją troskę w tej sprawie głównie przez ofiary składane podczas kolędy i na tacę w drugie niedziele miesiąca. Za środki parafialne i zewnętrzne udało nam się m.in. przeprowadzić kosztowny remont dachu kościoła – przekazał proboszcz parafii ks. kan. dr Andrzej Krasiński.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę