W płockim porcie zacumowała tratwa „Pielgrzym” z relikwiami św. Jana Pawła II

W porcie żeglarskim w Płocku 16 czerwca 2020 r. zacumowała tratwa „Pielgrzym”, która płynie Wisłą aż do Bałtyku, z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Uczestnicy pielgrzymki pod hasłem „Z biegiem Wisły - śladami papieża Polaka” wiozą ze sobą relikwie Papieża. Do celu zamierzają dotrzeć 27 czerwca.

Tratwa.jpg

Tratwa „Pielgrzym” wyruszyła 18 maja – w 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, z miejsca, gdzie Przemsza wpada do Wisły, jest to tzw. kilometr zero Wisły. Przed wypłynięciem uczestnicy wzięli udział w Mszy św. na pokładzie tratwy. Do Pucka nad Bałtykiem mają dotrzeć 27 czerwca. We wtorek 16 czerwca uczestnicy wyprawy pod hasłem „Z biegiem Wisły - śladami papieża Polaka” zacumowali w porcie żeglarskim w Płocku.

W wyprawie uczestniczą: Aleksandra Kraszewska oraz trzech mężczyzn: Marek Padjas, Czesław Budzyń i Wojciech Chodkowski – komandor rejsu. Podczas rejsu mogą dołączać inne osoby. Uczestnicy historycznej wyprawy przyznają, że droga wodna na Wiśle jest trudna: poziom rzeki jest niski i pojawia się wiele mielizn. Podczas postojów spotykają się z Polakami, rozmawiają o celu swojej wyprawy. Poza tym promują lekturę Pisma św.

Uczestnicy rejsu wiozą ze sobą relikwie św. Jana Pawła II – jest to fragment stuły. Został umieszczony w relikwiarzu zaprojektowanym przez prof. Czesława Dźwigaja z Krakowa. Relikwiarz przedstawia Papieża, który błogosławi Najświętszym Sakramentem.

Tratwa „Pielgrzym” odwiedza te miasta, w których był papież Jan Paweł II, w tym Kraków, Puławy, Sandomierz, a obecnie Płock, w którym Ojciec święty był w dniach 7-8 czerwca 1991 roku. Załoga tłumaczy, że Papież był w Polsce dziewięć razy w czasie swojego pontyfikatu, a oni traktują swój rejs „jako dziesiątą pielgrzymkę Papieża po kraju”.

Tratwa „Pielgrzym” powstała z inicjatywy Wojciecha Chodkowskiego, jako pokłosie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Po ich zakończeniu postanowił on zbudować tratwę, na której umieszczona byłaby flaga z napisem „Jan Paweł II”. Dzięki wsparciu m.in. środowiska żeglarskiego i samorządu, sam stworzył projekt, na podstawie którego zbudowano „papieską” tratwę. Pierwszy rejs odbył się w 2018 roku z Wyszkowa na Westerplatte – w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Drugi rejs, z Krakowa do Kołobrzegu, w 2019 roku upamiętniał 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W 2020 roku uczestnicy rejsu przypominają trzy ważne rocznice: 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, 100. rocznicę bitwy warszawskiej oraz 100. rocznicę zaślubin Polski z morzem.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę