W Płocku obradowała Komisja ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej

Przygotowania do Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2020 roku, omówienie wademekum ekumenicznego i formacja ekumeniczna, znalazły się w programie obrad Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej, w dniach 29-30 marca br. w Płocku. Obrady miały miejsce na terenie klasztoru Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Tradycyjnie po zakończeniu obrad opublikowany został komunikat, który publikujemy:

 „W dniach 29 i 30 marca 2019 r. obradowała Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Konferencją Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie odbyło się w siedzibie Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP w Płocku.

Ze strony KEP obradom współprzewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, Przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu, a ze strony PRE bp Jerzy Samiec Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (Kościół Ewangelicko-Augsburski). W zebraniu wzięli również udział: bp Marek Maria Karol Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), ks. Grzegorz Giemza (Kościół Ewangelicko-Augsburski) i ks. Sławomir Pawłowski SAC (Kościół rzymskokatolicki).

Stwierdzono, że ważnym wydarzeniem w roku 2018 było ekumeniczne nabożeństwo dziękczynne z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Podsumowano przebieg Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w roku 2019, który przebiegał pod hasłem: „Dąż do sprawiedliwości”. Postanowiono, że centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w roku 2020 odbędzie się 23 stycznia 2020 roku w Warszawie w ewangelicko-augsburskim kościele Św. Trójcy.

Nabożeństwo będzie powiązane z 20-tą rocznicą podpisania w tym samym miejscu wspólnej „Deklaracji Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia: Sakrament chrztu znakiem jedności”. Komisja powołała także zespół odpowiedzialny za przygotowanie polskiej edycji broszury na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2020 roku. Rozpoczęto prace nad ekumenicznym vademecum, które będzie przewodnikiem dla uczestników nabożeństw w różnych Kościołach oraz przybliży terminologię i panujące w nich zwyczaje. Podjęto również temat formacji ekumenicznej w Polsce.

W drugim dniu spotkania odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, w którym wzięli udział także biskup płocki Piotr Libera z diecezjalnym referentem ekumenicznym ks. Włodzimierzem Piętką, proboszcz parafii prawosławnej ks. Eliasz Tarasiewicz i proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej ks. Szymon Czembor. Następnie uczestnicy spotkania zapoznali się z historią Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Najbliższe posiedzenie Komisji ds. Dialogu odbędzie się w dniu 9 października 2019 roku w Warszawie”.

Ks. Grzegorz Giemza, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej

(publikacja za Biurem Prasowym Konferencji Episkopatu Polski)

Bp Krzysztof Nitkiewicz z Sandomierza, przewodniczący Zespołu KEP ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną oraz Rady ds. Ekumenizmu po zakończeniu spotkania w Płocku stwierdził, że ważną, wspólną inicjatywą Kościołów chrześcijańskich będzie opracowywane wademekum ekumeniczne.

- Będzie to przewodnik po liturgii Kościołów chrześcijańskich, a także poradnik, jak na przykład tytułować osoby innych wyznań, w jaki sposób się do nich zwracać, jak zachowywać się podczas modlitwy w innym Kościele czy do których sakramentów można przystąpić. Wademekum to prawdopodobnie powstanie do końca tego roku – zapowiedział hierarcha.

Zwrócił też uwagę na kwestie związane z formacją ekumeniczną w seminariach duchownych oraz funkcjonowaniem wydziałów teologii, w związku z planowaną reformą uczelni wyższych.