W Płocku poświęcono tablicę ku czci policjantów pomordowanych w Katyniu

W Płocku modlono się 82. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Eucharystii w intencji Ojczyzny oraz poległych i pomordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP przewodniczył ks. biskup Piotr Libera: - Jesteście duchowymi spadkobiercami dramatycznej, bolesnej historii polskiej Policji – zwrócił się do policjantów. Poświęcił również tablicę pamiątkową, ku czci zamordowanych na wschodzie policjantów.

Policja Tablica

Bp Piotr Libera zwrócił się do uczestników Eucharystii - policjantów, aby zgodnie z wezwaniem Jezusa „Pójdź za mną”, słuchali głosu sumienia, mieli poczucie własnej godności trwali przy wartościach, za które warto dać życie. 

Przypomniał historię powstania Policji Państwowej w 1919 roku, która miała stać na straży przestrzegania prawa, strzec porządku publicznego, podejmować walkę ze złem. Egzamin z tak ślubowanej wierności policjanci zdali we wrześniu 1939 roku, gdy z bronią w ręku starali się powstrzymać najeźdźców z hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji. Poległo wtedy blisko dwa tysiące policjantów. 

W czasie okupacji wielu funkcjonariuszy zostało uwięzionych i zamordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych, na okupowanych przez Sowietów terenach wielu było masowo aresztowanych, osadzanych w obozach, mordowanych. 5 marca mija 82. rocznica zbrodniczego aktu, jakim było podpisanie przez Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa, Mikojana, w porozumieniu z szefem NKWD Berią - tajnego wyroku śmierci około dwudziestu siedmiu tysięcy oficerów i podoficerów wojska i policji, więzionych w Związku Sowieckim. 

- Policjantów od początku uważano ich za ludzi ideowych, patriotów odpornych na agitację komunistyczną, wrogów ustroju sowieckiego i ludu pracującego miast i wsi. Tragiczny los swoich synów, mężów i ojców dzieliły ich rodziny - masowo deportowane przez NKWD na Syberię i do Kazachstanu w styczniu i kwietniu 1940 roku - przypomniał biskup. 

Podkreślił też, że symbolem męczeństwa polskiej policji stał się Twer, gdzie bestialsko zabito ponad 6 tysięcy policjantów, a także pobliskie Miednoje - największa policyjna nekropolia na całym świecie, a zarazem „najbardziej przekonujące świadectwo wierności Ojczyźnie i rocie ślubowania”.

- Jesteście duchowymi spadkobiercami tamtej historii, dramatycznej, bolesnej historii polskiej Policji. Dzisiaj ta historia jest już znana, ale dobrze wiecie, jak trudne było dochodzenie do prawdy o niej. I dobrze wiecie - a widać to szczególnie dzisiaj w Ukrainie - że skłonność do popełniania największych zbrodni w imię chorych, imperialnych, szatańskich ambicji w Rosji i na Białorusi wciąż trwa. Bolejemy nad tym, protestujemy, wzywamy najeźdźcę do opamiętania w imię wspólnych nam – prawosławnym i katolikom - najświętszych praw Bożych i ludzkich – głosił hierarcha. 

Po Mszy św. w kościele parafialnym odsłonięta została tablica poświęcona „Funkcjonariuszom Policji Państwowej, poległym i zmarłym w latach 1919 - 1940, ofiarom hitlerowskich i stalinowskich obozów zagłady”. Tablica ta została ufundowana przez proboszcza parafii ks. kan. dr. Jerzego Ławickiego, a poświęcił ją bp Piotr Libera. Na zakończenie ceremonii złożono pod nią wiązanki kwiatów.

Obchody 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej zakończyła uroczystość wręczenia odznaczeń resortowych i okolicznościowych. Medalami „Pro Patria”. Wyróżnieni nim zostali członkowie Oddziału Płockiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi, którzy w sposób szczególny zasłużyli się w działalności na rzecz rozpowszechniania wiedzy i zachowania pamięci o ponad 10 tysiącach funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku w Kalininie (obecnie Twer) i pogrzebanych w bezimiennych „dołach śmierci” na cmentarzu wojennym w Miednoje i innych miejscach kaźni. 

Medal „Pro Patria” otrzymał między innymi ks. kan. dr Jerzy Ławicki, diecezjalny kapelan Policji oraz kapelan Komendy Powiatowej Policji w Płocku. Ponadto wręczono kilkanaście okolicznościowych medali z okazji 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Otrzymali je m.in. biskup płocki Piotr Libera i minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Inicjatorami rocznicowej uroczystości w Płocku byli: Komenda Powiatowa Policji w Płocku – z komendantem  insp. Mariuszem Kryszkowskim, Oddział Płocki Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi – z prezesem Janem Olbrychowskim, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Region IPA Płock – z przewodniczącym Adamem Łaszewskim.