W Popowie odbędzie się obóz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Około 60 uczniów szkół średnich z czterech diecezji weźmie udział w rozpoczynającym się 2 sierpnia br. obozie stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Popowie (diecezja płocka). Obozowi będzie przyświecało hasło: „Jestem, pamiętam, czuwam z Tobą Maryjo”: - Ten obóz różni się od innych podobnych obozów tym, że jego organizatorzy starają się wpłynąć na kształt serc i sumień młodego pokolenia – „żywego pomnika” św. Jana Pawła II – mówi ks. dr Jarosław Kwiatkowski, diecezjalny koordynator Fundacji.

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia 20190404131027

Doroczny obóz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia z udziałem 60 młodych ludzi z czterech diecezji: płockiej, łowickiej, włocławskiej i bydgoskiej odbędzie się w dniach 2-7 sierpnia br. w Popowie w diecezji płockiej, na terenie Ośrodka Charytatywno-Szkoleniowego Caritas Diecezji Płockiej. Będzie przebiegać pod hasłem „Jestem, pamiętam, czuwam z Tobą Maryjo”. Młodzieży towarzyszyć będzie 10 animatorów – studentów.

Każdy dzień będzie rozpoczynał się jutrznią o godzinie 7.00. W programie znajdzie się konferencja, Eucharystia, zajęcia sportowo-rekreacyjne (w tym spływ kajakowy), pogodny wieczór z modlitwą na zakończenie dnia. W środę 4 sierpnia młodzież odwiedzi biskup płocki Piotr Libera oraz ks. Paweł Walkiewicz, wiceprezes zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

- W Polsce istnieje wiele programów stypendialnych, które wspierają materialnie młodzież, ale obóz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia ma wpłynąć na kształt serc i sumień tych młodych ludzi. Często o naszych stypendystach mówi się, że są „żywym pomnikiem” św. Jana Pawła II. W czasie obozu mają pogłębić swoją relację z Bogiem, poznać nauczanie Papieża, przekonać się, że życia nie buduje się tylko na wartościach materialnych, ale konieczny jest fundament wartości. Uczestnicy obozu wzajemnie się formują, stają się nawzajem dla siebie świadkami wiary. Ci, którzy choć raz uczestniczyli w obozie Fundacji, chętnie na nie powracają – przekazuje ks. dr Jarosław Kwiatkowski.

Organizacją obozu w Popowie zajęła się Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, ze strony diecezji płockiej odpowiadają za nią dwaj księża: ks. dr Jarosław Kwiatkowski, koordynator diecezjalny Fundacji, biblista, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i pracownik Kurii Diecezjalnej, a także ks. Kamil Kozakowski, odpowiedzialny za formację stypendystów w diecezji płockiej, obecnie wikariusz parafii Bielsk.

Doroczne obozy formacyjne dla stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odbywają się w tym roku z podziałem na diecezje, w kilku miejscach w Polsce.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę