W Pułtusku trwa wakacyjna akcja „Otwarte drzwi bazyliki”

„Otwarte drzwi bazyliki” – to hasło wakacyjnej akcji, dzięki której można w dni powszednie zwiedzać renesansową bazylikę w Pułtusku. Zabytek odwiedza wiele wycieczek i turystów indywidualnych, chcących na własne oczy zobaczyć na przykład renesansową polichromię, zajmującą powierzchnię ponad 2 tysięcy m kw.

Bazylika_pultusk.jpg

Akcja „Otwarte drzwi bazyliki” odbywa się z inicjatywy ks. prał. Wiesława Koska, gospodarza bazyliki, proboszcza parafii św. Mateusza. Potrwa do końca sierpnia. Jest w nią zaangażowanych kilkudziesięciu świeckich wolontariuszy, którzy w dni powszednie w godzinach 11.00-14.00 udostępniają turystom zwiedzanie zabytkowej świątyni. Udzielają oni także podstawowych informacji o zabytku.

Turyści mogą m.in. obejrzeć największą w Europie Wschodniej renesansową polichromię, zajmującą ponad 2 tysiące m kw. powierzchni, wykonaną według projektu Jana Baptysty z Wenecji, z inicjatywy biskupa płockiego Andrzeja Noskowskiego. Poza tym warta uwagi jest jednolita dekoracja barokowa, w większości zasługa biskupów z rodu Załuskich oraz odnowione organy z prospektem organowym i chórem muzycznym z 1830 roku.

Szczegóły o akcji „Otwarte drzwi bazyliki” wraz z wykazem najważniejszych zabytków tej świątyni znaleźć można na stronie: www.bazylika.pultusk.pl.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę