W Ratowie trwają Dni św. Antoniego

- Szanujmy swą chrześcijańską tożsamość – zaapelował ks. biskup Roman Marcinkowski 13 czerwca br. w Sanktuarium Diecezjalnym św. Antoniego w Ratowie. Przewodniczył tam Mszy św. w czasie dorocznych Dni św. Antoniego. W sanktuarium odbył się także obrzęd poświęcenia lilii i chlebków św. Antoniego.

Ratowo-odpust.jpg

Dni św. Antoniego w Sanktuarium Diecezjalnym w Ratowie rozpoczęły się 12 czerwca wieczorem uroczystymi nieszporami, zakończonymi tradycyjnym obrzędem święcenia lilii i chlebków św. Antoniego, będących symbolem opieki Patrona nad najuboższymi.

Centralnym punktem uroczystości była suma odpustowa 13 czerwca. Przewodniczył jej bp Roman Marcinkowski. W homilii odwołał się do obchodzonego w tym dniu Święta Jezusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Przypomniał też Ewangelię dnia, w której Jezus w swej modlitwie najwyższego kapłana poleca opiece Boga Ojca całą wspólnotę Kościoła.

Interpretując słowa Ewangelii w kontekście współczesnych trudnych doświadczeń dla wiernych Kościoła katolickiego, w tym podważania istoty tożsamości chrześcijańskiej, jaką jest miłość Boga i bliźniego, wyjaśnił, że „prawdziwy chrześcijanin nie powinien żyć w lęku”. Powinien za to szukać oparcia i źródła swej siły bezpośrednio w Bogu.

- Budujcie swe życie na skale, którą jest Chrystus. Pielęgnujcie wartości rodzinne. Przyjmijcie postawę szacunku dla własnej chrześcijańskiej tożsamości - podkreślił kaznodzieja.

Sumę odpustową zakończyła Litania do św. Antoniego, zaśpiewana przez posługujący muzycznie chór z parafii Radzanów nad Wkrą. Wierni ucałowali też relikwie Patrona. Rektor sanktuarium ks. kan. Bogdan Pawłowski zaprosił wiernych na uroczystość poświęcenia odnowionej Ostoi św. Antoniego 15 czerwca. Inwestycja była możliwa dzięki dotacji ze środków unijnych.

W Ratowie licznie zgromadzili się czciciele św. Antoniego z diecezji płockiej oraz pielgrzymi z innych diecezji. Dni św. Antoniego potrwają do 16 czerwca.