W Rypinie odbył się diecezjalny finał Olimpiady Teologii Katolickiej

Hubert Ćwikliński z LO im. Piotra Skargi w Pułtusku, zajął pierwsze miejsce w etapie diecezjalnym 30. Olimpiady Teologii Katolickiej pt. „Dumni z Ewangelii i z Polski”. Odbył się on w Zespole Szkół nr 1 im ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie (4 marca br.). Trzej laureaci wezmą udział w finale ogólnopolskim olimpiady, który odbędzie się w kwietniu w Przemyślu.

Otk-2020.jpg

W etapie diecezjalnym Olimpiady Teologii Katolickiej pt. „Dumni z Ewangelii i z Polski”. uczestniczyło 25 uczniów szkół średnich. Uczestnicy przyjechali do Rypina z Bieżunia, Ciechanowa, Gostynina, Makowa Mazowieckiego, Mławy, Nasielska, Pułtuska, Płońska, Płocka, Sierpca, Strzegowa i Żuromina.

Finał odbył się w Zespole Szkół nr 1 im ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie, na terenie parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie. Uczestnicy napisali test przygotowany przez komitet organizacyjny OTK, składający się z 25 pytań. Test był trudny, dotyczył wiedzy teologicznej i historycznej.

Rozwiązujący test musieli m.in. na podstawie Katechizmu Kościoła katolickiego (nr 1391-1400) wymienić sześć owoców Komunii św.; napisać, w jakiej sytuacji w relacji Piotra Popiołka („Poza narodem nie ma zbawienia?”) Kościół przestrzega przed fałszywym rozumieniem narodu jako „sakralizacji siebie”? Jak abp Marek Jędraszewski (artykuł „Żyjemy tą prawdą”) postrzega relację między problemem niepodległości a tradycją w naszej ojczyźnie? Czyja szczególna rola, według Prezydenta RP Andrzeja Dudy (przemówienie wygłoszone w 1050. rocznicę Chrztu Polski) ujawniła się podczas obchodów milenijnych w 1966 roku?

Ostatecznie laureatami etapu diecezjalnego olimpiady zostali: I miejsce - Hubert Ćwikliński z LO im. Piotra Skargi w Pułtusku (katechetka Agnieszka Jasińska), II miejsce - Damian Gierek z LO im. Piotra Skargi w Pułtusku, III miejsce - Laura Szewczyk z I LO im. marsz. S. Małachowskiego w Płocku (katechetka s. Iwona Siejka). W kwietniu wezmą oni udział w etapie ogólnopolskim olimpiady w Przemyślu.

Podczas finału zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki wydawnictwa „Jedność”. W programie spotkania znalazło się też zwiedzanie Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę