W Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego stanęła rzeźba św. Benedykta

Rzeźba św. Benedykta – patrona Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku, stanęła w jednej z nisz Sali Barokowej tego Opactwa (3 grudnia br.). Jest wierną repliką figury pochodzącej z kościoła kamedułów na Srebrnej Górze pod Krakowem.

Sw-benedykt.jpg

W Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku, dokładnie w jednej z nisz jego Sali Barokowej, stanęła barokowa rzeźba św. Benedykta. To wierna replika figury św. Benedykta z prezbiterium kościoła kamedułów na Srebrnej Górze, gdzie przez pół roku przebywał biskup płocki Piotr Libera (1 lipca 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.).

Rzeźbę świętego w drewnie wykonał Andrzej Burkot, snycerz z Górek Wielkich na Podbeskidziu. Szaty św. Benedykta (tzw. culla) są złote, w lewej dłoni trzyma księgę z regułą zakonu benedyktyńskiego, a w prawej przysługujący mu pastorał. Na dole jest napis potwierdzający, kogo przedstawia okazała rzeźba.

„Św. Benedykt był duchowym natchnieniem miejsca, z którym przez wieki związani byli jego duchowi synowie – zakonnicy benedyktyńscy. W tym miejscu żyli, pracowali i modlili się przez wiele wieków. Można powiedzieć, że św. Benedykt wrócił teraz na swoje włości” – zaznaczył ks. biskup Piotr Libera, biskup płocki.

Figurę św. Benedykta ufundowało kilku kapłanów diecezji płockiej. Pobłogosławił ją ks. biskup Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej.