W Sierpcu odbyło się odnowienie profesji wieczystej s. Reginy OSB

- Życie monastyczne jest szczególną formą trwania pod Jezusowym krzyżem – powiedział ks. biskup Piotr Libera podczas odnowienia po 50 latach profesji monastycznej przez s. Reginę OSB, benedyktynkę z Sierpca (3 maja 2022 r.). Siostra Regina na pamiątkę otrzymała jubileuszowy krzyż.

Benedyktynki

Bp Piotr Libera podczas Eucharystii w Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej – Pani Niezawodnej Nadziei powiedział, że gdy wszystko zdaje się chwiać: moralność, poczucie bezpieczeństwa, ekonomia – to Maryja uczy, jak stać pod krzyżem i wytrwać.

- Naszej Matce i Królowej nie wystarczy, że uznajemy Jej najwyższą godność królewską i że zdobimy Jej skronie koronami. Ona, jak prawdziwa Matka, chce się z nami podzielić swą królewskością i pragnie nas jej nauczyć, czyli tego, że i my możemy stać pod krzyżem, nie uciekać od niego, nie leżeć bezsilnym i obojętnym blisko krzyża, ale pod nim z godnością wytrwać, a tym samym usłużyć Jezusowi oraz ludziom cierpiącym i potrzebującym – głosił kaznodzieja.

Odwołał się do wspomnień jubilatki, że gdy przed laty chciała zapukać do furty sierpeckiego klasztoru, to jej mama przypomniała z przestrogą pewne przysłowie: „w klasztorze jest twarde łoże i rano trzeba wstać”. W jej zakonnej posłudze wypełniły się też słowa z Reguły św. Benedykta: „gdy będzie się postępować w życiu wspólnym, to serce się rozszerzy”.

Biskup podziękował siostrze Reginie za świadectwo życia pod krzyżem Jezusa, blisko Maryi, na świętym sierpeckim wzgórzu. Zaznaczył, że przeżywany jubileusz każe spojrzeć z Bożej perspektywy na życie. W ostatnim czasie przeraża krwawa wojna na wschodzie, bo kwestionuje cały dotychczasowy porządek pokoju i bezpieczeństwa w świecie i Europie. Trudno też znaleźć nadzieję, gdy w pracy i w rodzinie jest wiele kłopotów i trudności.

- Także w Kościele i jego wspólnotach pytamy o sens współczesnych kryzysów wiary, które dotykają zwłaszcza ludzi młodych i małżeństwa, a także nasze klasztory i seminaria duchowne. Przywołuję te wszystkie dylematy współczesności u Matki Bożej Niezawodnej Nadziei, bo nam samym czasami tak trudno o nadzieję. Jednak trzeba mieć wiarę, aby czytać dzieje świata i ludzi. Czas chrześcijaństwa się nie skończył, właśnie teraz ono zaczyna się na nowo - uważał bp Libera.

W czasie Eucharystii s. Regina OSB po 50 latach odnowiła swoje śluby. Na jej głowę, podobnie jak w dniu pierwszych ślubów, nałożony został wieniec z róż. Jubilatka otrzymała też jubileuszowy krzyż. Wspólnie z nią modliły się pozostałe siostry z sierpeckiej wspólnoty, w tym przełożona klasztoru s. Miriam OSB, a także ks. Marek Tomulczuk SAC, proboszcz parafii pw. św. Benedykta w Sierpcu.

Pierwsze siostry Benedyktynki trafiły do Sierpca na początku XVII wieku z Chełmna. W 1892 roku opactwo uległo kasacie. Siostry wróciły do klasztoru dopiero w 1947 roku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę