Warsztat o roli pszczół w Ostoi św. Antoniego w Ratowie

Ponad pięćdziesiąt osób wzięło udział w warsztacie poświęconym roli pszczół w rolnictwie i ekosystemie, który odbył się 1 września br. w Ostoi św. Antoniego, działającej przy Sanktuarium Diecezjalnym w Ratowie. Odbył się w Światowym Dniu Modlitw o Ochronę Stworzenia.

Pszczo_y.jpg

W programie znalazł się referat, film edukacyjny, dyskusję oraz degustacje różnych rodzajów miodu. Bezpośrednio przed warsztatem, jego uczestnicy wzięli udział w mszy św. w ratowskim sanktuarium.

- Pszczoły to jedne z najstarszych stworzeń, żyły już w tym samym czasie, co dinozaury, dlatego nazywamy je żywymi skamielinami. Jednakże nastawiona na szybki zysk działalność człowieka coraz bardziej zagraża ich istnieniu. Pestycydy, choroby powstałe wskutek zmiany naturalnych środowisk poszczególnych pszczelich ras oraz ingerencje w ich genetykę, zmniejszanie powierzchni łąk kwietnych. Wszystko to powoduje, że populacje pszczół w Europie drastycznie się zmniejszają – mówiła prowadząca warsztat dr Halina Świstak.

Jego uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi biologii, systematyki pszczół, cyklu życia rodziny pszczelej oraz jej roli w rolnictwie i ekosystemie. Po części merytorycznej przyszedł czas na degustacje miodu lipowego oraz rzepakowego z rodzinnej pasieki pani Haliny Świstak, zlokalizowanej w okolicach Płońska.

Na zakończenie warsztatów przewidziano konsultacje indywidualne dla początkujących pszczelarzy, w których uczestniczyli pszczelarze z okolic Mławy i Płocka.

- Dzisiejsze warsztaty, inaugurujące cykl trzech spotkań symbolicznie zostały zorganizowane w Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia, dlatego rozpoczęliśmy je od odczytania przesłania Papieża Franciszka, który przypomina, że „musimy podjąć zobowiązania, które ukierunkują planetę na życie, a nie na pewną śmierć”. Słowa te przypominają nam również o zobowiązaniach człowieka wobec pszczół, narażonych z naszej strony na wiele zagrożeń, a jednocześnie niezbędnych nam do życia – podkreśla ks. kan. Bogdan Pawłowski, pomysłodawca warsztatów, rektor ratowskiego sanktuarium.

Dowiedziałem się, że od innych uczestników, że w okolicach sanktuarium w Ratowie jest kilka pasiek. Tutejsze pszczoły mogą korzystać z dobrodziejstw ogrodów, otaczających klasztor. Rosną tu wierzby, brzozy, lipy, akacje, kwitnące krzewy, kwiaty ogrodowe, a także miododajna łąka. Warsztaty w takim miejscu – raju dla pszczół - mają podwójny wymiar edukacyjny, ponieważ można się tu nie tylko dowiedzieć ciekawych rzeczy ale też przekonać, jak wygląda środowisko naturalne przyjazne pszczołom – dodaje pan Marcin, początkujący pszczelarz spod Płocka, który na warsztaty przyjechał ze swoim ojcem.

Niedzielne spotkanie 1 września było pierwszym z cyklu trzech bezpłatnych warsztatów pod hasłem „Rola pszczół w ekosystemie i rolnictwie ekologicznym”, zorganizowanych przez Sanktuarium Diecezjalne Św. Antoniego z Padwy w Ratowie we współpracy ze stowarzyszeniem Ratujmy Ratowo, a dofinansowanych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Kolejny warsztat zostanie zorganizowany w połowie września (z myślą o dzieciach i młodzieży), a ostatni odbędzie się na początku października.

Ewa Kozłowska-Głębowicz

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę