Warsztaty Terapii Zajęciowej przy parafii św. Marcina w Gostyninie po remoncie

Zakończył się remont generalny Warsztaty Terapii Zajęciowej, które prowadzi parafia św. Marcina w Gostyninie. Prace kosztowały 135.419 zł, znaczną część tej kwoty przekazał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Placówka działa od 2000 roku, obecnie zajęcia odbywają się hybrydowo.

Brush-1034901_1920.jpg

Generalny remont Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez parafię św. Marcina. Odbył się dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. PFRON przekazał środki w wysokości 108.335,20 zł, a środki własne wyniosły 27.083,80 zł. Łącznie prace kosztowały 135.419 zł.

Generalny remont objął m.in. pomieszczenia higieniczno-sanitarne, wymianę instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Dzięki modernizacji będzie Internet w każdej sali. Uruchomiony zostanie monitoring i system alarmowy. Uporządkowano sprawy związane z ochroną przeciwpożarową, zmodernizowano kuchnię. Poza tym nowy wygląd i wyposażenie zyskały łazienki. Pozyskane środki finansowe pozwoliły wprowadzić szereg udogodnień, dzięki którym uczestnicy będą mogli bezpiecznie i swobodnie korzystać z pomieszczeń na terenie warsztatów. Nowością jest też altana na 40 osób w ogrodzie.

– Mimo pandemii nie pozostajemy bierni. Uczestnicy warsztatów, podzieleni na małe grupy, mają zajęcia w konkretnych pracowniach oraz wykonują zadania zlecone przez instruktorów w swoich domach. Przekrój prac jest różny i zależy od możliwości uczestnika. Gdy nasi podopieczni są w domach, korzystają z komunikatorów społecznych i urządzeń teleinformatycznych. Rozmawiają na tematy związane z potrzebami społecznymi i zdrowotnymi oraz problemy związane z życiem w czasach pandemii. Cała kadra jest w stałym kontakcie z uczestnikami i ich opiekunami – zapewnia Łukasz Ciesielski, kierownik WTZ-ów w Gostyninie.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie znajdują się przy ul Ozdowskiego 1A. Są prowadzone przez parafię św. Marcina. W zajęciach uczestniczy 40 osób niepełnosprawnych. . Zajęcia odbywają się w ośmiu pracowniach: ogrodniczej, komputerowej, rzemiosł różnych, krawieckiej, stolarskiej, lalkarsko-muzycznej, artystycznej, gastronomicznej. Istnieje też sala rehabilitacyjna i gabinet pielęgniarski.

Działalność gostynińskich WTZ-ów jest zauważana i doceniana w województwie mazowieckim. Placówka już kilkukrotnie otrzymywała wyróżnienie Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej, ostatnio po raz czwarty jesienią 2020 roku, w kategorii „Reintegracja”. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest instytucjom, które niwelują ubóstwo społeczne i umożliwiają pracę osobom wykluczonym społecznie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę