Warsztaty Terapii Zajęciowej przy parafii św. Marcina w Gostyninie szyją maseczki

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, które prowadzi parafia pw. św. Marcina w Gostyninie, w czasie stanu epidemii szyją maseczki dla podopiecznych i personelu dwóch Domów Pomocy Społecznej: - Pomagamy w ten sposób tym, którzy nie mogą uniknąć kontaktów z innymi ludźmi – mówi ks. kan. Ryszard Kruszewski, proboszcz parafii.

Maseczki.jpg

Około 750 maseczek, chroniących przed zakażeniem koronawirusem, uszyli już uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy parafii św. Marcina w Gostyninie, członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Kół Żywego Różańca, podczas koniecznego przebywania w swoich domach.

Podopieczni WTZ-ów potrafią szyć dzięki zajęciom w pracowni krawieckiej. Potrafią właściwie i bezpiecznie posługiwać się przyborami do szycia. Podczas zajęć uczą się m.in. szyć na maszynie serwetki, obrusy, zasłony i rożne ozdoby. Wykonują także różne robótki o charakterze krawieckim, w którym wykorzystują pomysły własne uczestników.

Parafia św. Marcina miała w posiadaniu belę bawełny, resztę potrzebnych materiałów, czyli fizelinę i gumę zakupiła przez Internet. Do tej pory uszyto około 750 maseczek. Zostały one przekazane pracownikom i podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie, do dwóch domów: w Gostyninie i Rogożewku. Ks. kan. Ryszard Kruszewski, proboszcz gostynińskiej parafii, który wyszedł z inicjatywą szycia maseczek mówi, że w ten sposób parafia pomaga ludziom, którzy w obecnym, trudnym czasie nie mogą uniknąć kontaktów z innymi osobami.

Jednocześnie, pomimo zawieszenia formalnej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, ich pracownicy służą swoim podopiecznym różnorodną pomocą: w zakupach spożywczych, zakupieniu lekarstw, umówieniu na wizytę lekarską, załatwieniu spraw urzędowych oraz spełnieniu innych potrzeb, zgłaszanych przez podopiecznych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę