Wieczór Królewski w Wyższym Seminarium Duchownym

Biskup Szymon Stułkowski spotkał się z członkami i sympatykami Klubu Inteligencji Katolickiej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku na tradycyjnym Wieczorze Królewskim (5 stycznia 2023 r.). Pasterz Kościoła Płockiego podziękował zgromadzonym za dotychczasowe zaangażowanie i poprosił o dalsze trwanie w modlitwie.

Img 20230105 Wa0005 (1)

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego, którego powitał ks. dr Marek Jarosz, rektor płockiego seminarium, w imieniu własnym oraz przebywającego w Rzymie na uroczystościach pogrzebowych papieża - seniora Benedykta XVI ks. dr Grzegorza Kaczorowskiego, asystenta kościelnego Klubu Inteligencji Katolickiej. Przybliżył historię Wieczoru Królewskiego w diecezji płockiej, który odbywa się 5 stycznia w tym miejscu od kilkudziesięciu lat.

Oprócz przewodniczenia Eucharystii ksiądz biskup wygłosił do zgromadzonych homilię, której motywem przewodnim uczynił słowa z czytania liturgicznego „Pan Bóg za przyczyną gwiazdy objawił się poganom”.

Objaśniając ich sens, zaznaczył, że została zawarta w nich bardzo ważna prośba, abyśmy poznawszy Boga przez wiarę zostali doprowadzeni do oglądania Go twarzą w twarz. Podkreślił ponadto wyjątkową wagę tych słów w czasie, w którym pożegnaliśmy papieża emeryta Benedykta XVI.

- Ta modlitwa jest skrótem naszego życia. To jest sens i cel naszej wiary. Jezus urodził się ubogo w betlejemskiej grocie, żeby się nami zająć. Każdy z nas, analizując drogę swojej wiary, mógłby pokazać, jak Jezus się zajmuje jego życiem, jak wchodzi w różne przestrzenie serca, umysłu, żeby je otworzyć na siebie – powiedział hierarcha, dziękując zgromadzonym za dotychczasowe zaangażowanie w życie Kościoła Płockiego, czynem, modlitwą, świadectwem życia.

- Pan Bóg nas potrzebuje, byśmy byli zaczynem w świecie – podkreślił biskup Stułkowski, prosząc jednocześnie o cierpliwość dla osób, w tym również bliskich, którzy z różnych względów odwrócili się od Pana Boga.

Po Mszy św. rozpoczęła się część artystyczna. Zgromadzonych powitała Halina Świstak, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali kolęd i pastorałek w wykonaniu scholi dziecięcej działającej przy Parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Płocku. W programie znalazła się też bożonarodzeniowa impresja poetycko-muzyczna, łącząca fragmenty XIX-wiecznych wierszy Adama Sikory oraz współczesnych pieśni i piosenek o Narodzeniu Pańskim, którą zaprezentowali Marek Mokrowiecki, dyrektor płockiego teatru oraz mławscy muzycy Marta i Paweł Stawińscy.

Następnie przewidziano słodki poczęstunek, podczas którego zgodnie z tradycją wspólnie śpiewano kolędy, w tym roku jednak po raz pierwszy przy dźwiękach akordeonu. Serdeczna atmosfera oraz ten trochę zapomniany już instrument nadały kolędowaniu niepowtarzalny charakter, dlatego też było ono wyjątkowo radosne i trwało dłużej niż w latach poprzednich.

Na zakończenie spotkania biskup płocki oraz rektor płockiego seminarium udzielili zgromadzonym błogosławieństwa.

Ewa Kozłowska-Głębowicz

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę