Wielkopostne Rekolekcje Biblijne w parafii Dąbrowa na kanale You Tube

- Pamiętamy, że sercem Kościoła jest Eucharystia, ale żeby w obecnym czasie dobrze przeżyć Wielki Post, konieczne jest korzystanie z internetu – uważa ks. Jacek Gołębiowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie koło Mławy, który każdego wieczoru o godzinie 21.00 zaprasza swoich parafian do udziału w Wielkopostnych Rekolekcjach Biblijnych, koncentrujących się wokół Ewangelii dnia.

Home-office-336373_1920.jpg

Ks Jacek Gołębiowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie koło Mławy do dnia 25 marca br. codziennie o godzinie 21.00 głosi konferencję w ramach parafialnych Wielkopostnych Rekolekcji Biblijnych, emitowanych na kanale You Tube.

- Obecnie internet to jedyna możliwość dotarcia do szerszego grona wiernych w okresie Wielkiego Postu, to „parafia otwarta”, która wychodzi do ludzi wierzących, aby przygotować ich do Wielkiej Nocy Zmartwychwstania. Wiemy, że sercem Kościoła jest Eucharystia, ale musimy teraz szukać różnych inspiracji Ducha Świętego, aby dotrzeć z przekazem do wiernych. Czymś takim są właśnie Wielkopostne Rekolekcje Biblijne, emitowane na kanale You Tube, a za jego pośrednictwem także na Facebooku – mówi ks. Jacek Gołębiowski.

Duszpasterz poszczególne odcinki nagrywa w swoim mieszkaniu, przy oknie, przez które pada widok na kościół parafialny. W tle stoją wizerunki świętych szczególnie mu bliskich: św. Teresy Wielkiej, św. Jana od Krzyża, św. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II. Otoczenie to nazywa swoją „strefą komfortu”. Taki też tytuł nosił jeden z pierwszych odcinków rekolekcji internetowych. Każdy koncentruje się wokół Ewangelii dnia.

- Ludzie mają różne strefy komfortu, są to różne sytuacje, pieniądze, konkretni ludzie. Jednak czasem może ich zabraknąć. Wtedy powstają szczeliny, przez które dociera do nas Bóg. Kryzysy rzucają nas w ramiona Boga. Poza Nim nie ma strefy komfortu. Tylko On daje nam poczucia bycia kochanym, także teraz, gdy jest nam trudniej – zapewnia ks. Jacek Gołębiowski, zapraszając swoich parafian i wszystkich chętnych do codziennego udziału w Wielkopostnych Rekolekcjach Biblijnych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę