Wolne miejsca w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn w Płocka, prowadzona przez Caritas Diecezji Płockiej, dysponuje wolnymi miejscami. To jedyna tego typu noclegownia w mieście, przeznaczona dla 40 osób. W nocy osoby bezdomne mogą przebywać też w prowadzonej przez miasto Ogrzewalni.

Tracks 1970043 1280

W Domu dla Bezdomnych Mężczyzn w Płocku przy ul. Sienkiewicza 54, prowadzonym przez Caritas Diecezji Płockiej przebywa obecnie 20 mężczyzn. Docelowo jest w nim miejsce dla 40 osób, co oznacza, że aktualnie znajdują się tam jeszcze wolne miejsca. Gdyby warunki atmosferyczne diametralnie się pogorszyły, jest możliwość dostawienia większej liczby łóżek.

Ks. Adam Przeradzki, wicedyrektor Caritas zaznacza, że Dom ten jest jedyną tego typu placówką w mieście: - Obecnie w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn przebywa 20 panów, są  w wieku około 60 lat, nie ma w tym gronie w zasadzie jakiejś dużej rotacji. Panowie mają zapewnione śniadania i obiadokolacje w naszej stołówce, a także dobre warunki higieniczne. Trafili do nas po skierowaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku – zaznacza duchowny.

W Płocku osoby bezdomne mogą przebywać w nocy w miejskiej Ogrzewalni przy ul. Otolińskiej 23. Jest ona przeznaczona dla około 30 osób, czynna w godz. 22.00-8.00. W Ogrzewalni obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00-6.00. Z ramienia MOPS zajmuje się nią organizacja pozarządowa Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” w Płocku. Osoby bezdomne mogą w Ogrzewalni korzystać z punktu sanitarnego, aneksu kuchennego, wymienić lub wyprać odzież, porozmawiać z terapeutą. 

Korzystający z pobytu w Ogrzewalni zobowiązani są do utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach i wokół budynku, dbania o higienę osobistą, przestrzegania całkowitego zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu czy używania środków odurzających. Jest też zakaz palenia, wprowadzania zwierząt, korzystania z własnych urządzeń elektrycznych. Ogrzewalnia będzie czynna do 30 kwietnia 2024 roku.

Poza Noclegownią i Ogrzewalnią w Płocku osoby w kryzysie bezdomności mogą korzystać z pomocy: Noclegowni dla Kobiet (Polski Komitet Pomocy Społecznej) przy ul. Misjonarskiej 22 i Punktu higieny sanitarnej (ul. Medyczna 1). 

Jeśli mieszkańcy stwierdzą, że osoba bezdomna przebywa w miejscu, gdzie jej życie i zdrowie może być zagrożone, powinni zgłosić to do Straży Miejskiej – tel. 986 lub Policji – tel. 997. Połączenia telefoniczne są całodobowe i bezpłatne. Służby te dowożą bezdomnych do bezpiecznych dla nich miejsc.