Wprowadzenie relikwii Drzewa Krzyża Świętego do parafii Pniewo

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła przyjęła relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Certyfikat potwierdzający ich wiarygodność pochodzi z 1890 roku: - Tajemnica krzyża jest wpisana w nas, w naszą wiarę i wszystko, co jej dotyczy w naszym życiu – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w dniu parafialnej uroczystości.

283056803 1906367859574492 6036023851032384053 N

Wprowadzenie relikwii Drzewa Krzyża Świętego do parafii Pniewo odbyło się w dniu jej wizytacji pasterskiej. Bp Mirosław Milewski przypomniał, że krzyż Chrystusa został odnaleziony dopiero po roku 313 roku, kiedy to Konstantyn Wielki wydał edykt mediolański, w którym zrównał prawa wszystkich obywateli Cesarstwa Rzymskiego. Chrześcijanie wreszcie mogli wejść na Golgotę, wcześniej zajętą przez pogan. 

- Matka cesarza Konstantyna, świątobliwa Helena, odnalazła tam krzyż i przekazała go synowi, a ten zbudował Bazylikę Grobu Pańskiego, w której tenże krzyż umieścił. Jednak kilka kawałków drzewa św. Helena przywiozła do Rzymu i przekazała papieżowi Sylwestrowi I. Tak relikwie znalazły się w Rzymie, a potem w innych miejscach świata, w tym w Polsce – opowiadał hierarcha. 

Dodał, że relikwie będą przypominać najważniejsze wydarzenie w dziejach historii zbawienia: śmierć Jezusa na krzyżu, a potem Jego zmartwychwstanie: - Krzyż jest znakiem miłości, on daje życie. Tajemnica krzyża jest wpisana w nas, w naszą wiarę i wszystko co jej dotyczy w naszym życiu – głosił biskup pomocniczy z Płocka.  

Relikwie Drzewa Krzyża Świętego znalazły się w parafii Pniewo staraniem jej proboszcza ks. kan. Stanisława Mariańskiego. Towarzyszy im certyfikat datowany na 18 stycznia 1890 roku.

„Zaświadczamy wobec wszystkich czytających ten dokument, że daliśmy, ku większej chwale Boga wszechmogącego i kultu Jego Świętych, małe poświęcone cząstki z Drzewa Najświętszego Krzyża Naszego Pana Jezusa Chrystusa, które, oddzielone od autentycznych świadectw, z szacunkiem umieściliśmy w okrągłej srebrnej szkatułce, zamkniętej kryształem, zawiązanej wewnątrz jedwabnym sznurkiem koloru czerwonego i opatrzonej naszą pieczęcią wytłoczoną w wosku hiszpańskim zabarwionym cynobrem (…)” – można przeczytać w certyfikacie.

Certyfikat podpisał  biskup Porfireone o. Wilhelm Pifferi z Zakonu Eremitów św. Augustyna, prefekt Zakrystii Apostolskiej, prałat domowy Najświętszego Pana i asystent papieskiego tronu. 

Relikwie Drzewa Krzyża Świętego znalazły się w jednej z najstarszych parafii w diecezji płockiej: parafię Pniewo erygował w 1402 roku biskup płocki Jakub z Korzkwi. Znajduje się ona na terenie kurpiowskiej Puszczy Białej, w dekanacie pułtuskim.