Wprowadzenie relikwii św. s. Faustyny Kowalskiej do parafii Raciąż

Do parafii Raciąż w niedzielę 28 kwietnia br., w Święto Miłosierdzia, wprowadzono relikwie św. s. Faustyny Kowalskiej. Okolicznościowej Mszy św. przewodniczył ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej: - Obecność relikwii św. siostry Faustyny pozwala uświadomić sobie, że świętym może zostać zwykły, słaby człowiek – powiedział w kazaniu. W uroczystości uczestniczyło wielu parafian i gości.

A04ed9b4-f392-4793-82a8-5bf7485fe796-7342-0000078fafc4ae86.jpeg

Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski w kazaniu odwołał się istoty Niedzieli Miłosierdzia, która każe zwrócić oczy i serca ku Jezusowi Miłosiernemu oraz jego świętej Sekretarce-Apostołce, skromnej siostrze zakonnej, jednej z największych mistyczek i świętych Kościoła - s. Faustynie, która na stałe złączy z parafią swoją duchową obecność przez znak relikwii.

Płocki liturgista podkreślił, że relikwie Świętej są zaproszeniem, aby przedstawiać Bogu przez Faustynę najśmielsze prośby, sprawy po ludzku nieraz bez nadziei rozwiązania. Aby wołać „do” i „przez” Przyjaciółkę i Apostołkę Miłosiernego Jezusa, aby doznawać łaski uzdrowienia wewnętrznego, a nawet zewnętrznego rozwiązania wielu trudnych spraw.

- Relikwie te są zaproszeniem do nowego wgłębienia się w jej życie i świętość, w jej przesłanie i nauczanie. Są znakiem zobowiązującym - „signum obligativum” dla nas, naszych rodzin, życia indywidualnego, rodzinnego i społecznego - zaznaczył gość z Płocka.

Dodał też, że sukces świętości św. Faustyny ma swoje źródło w pielęgnowanej od dzieciństwa bliskiej relacji z Jezusem, w domu rodzinnym, w prostej, ludowej pobożności, jaką praktykowała w swej biednej rodzinie mała Helena Kowalska, w coniedzielnej Eucharystii czy „majowym” przy figurce, w fascynacji wielkimi wzorcami świętych, w „karmieniu się ich życiem, wbrew gorszycielom i reformatorom”.

- Patrząc na relikwie św. Faustyny możemy uświadomić sobie prawdę, że święty nie jest od razu mocarzem, kimś wyjątkowym, lecz może nim zostać człowiek z pozoru zwykły i słaby, kruchy jak inni. Może być nim każdy z nas, o ile do końca zaufa Bogu, a Ewangelia stanie się jego programem życia, dzień po dniu, chwila po chwili – zaakcentował kaznodzieja.

Życzył też wiernym, aby z wiarą odmawiali ten wyjątkowy akt strzelisty, jakim jest modlitwa „Jezu, ufam Tobie!”, bo modlitwa ta „prowadzi do Zmartwychwstałego, Miłosiernego Pana”.

Mszę św. poprzedziło uroczyste wprowadzenie relikwii do świątyni parafialnej. Ks. proboszcz Wiesław Kosiński wypowiedział akt zawierzenia wspólnoty św. Faustynie. Powiedział m.in. że „kieruje ona oczy do Jezusa Miłosiernego” i sprawi, że Jego kult będzie w Raciążu żywy. Ks. Piotr Grzywaczewski pobłogosławił obraz św. s. Faustyny, który będzie zdobił świątynię parafialną.

W uroczystości wziął udział chór parafialny, orkiestra dęta, strażacy, z licznym udziałem wiernych i gości.

Relikwie pierwszego stopnia św. s. Faustyny Kowalskiej zostały przywiezione do parafii św. Wojciecha w Raciążu w pielgrzymce parafialnej. Na stałe będą się one znajdować w relikwiarium przy ołtarzy głównym kościoła.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę