Wprowadzenie relikwii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Strzygach

Relikwie św. Stanisława Biskupa i Męczennika wprowadzono uroczyście do kościoła parafialnego w Strzygach, która nosi wezwanie Świętego (9 maja br.): – Relikwie świętego Patrona są znakiem danym z nieba, ale znakiem zobowiązującym w życiu rodzinnym i społecznym - powiedział w kazaniu ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, wikariusz biskupi ds. sakramentalnych, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Strzygi-stanislaw.jpg

Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski przewodniczył Mszy św. połączonej z wprowadzeniem relikwii św. Stanisława Biskupa i Męczennika do kościoła parafialnego w Strzygach. W kazaniu powiedział, że jest to „wyjątkowa postać w historii ojczyzny”. Przez znak relikwii święty biskup krakowski zostanie na stałe duchowo złączony z parafią.

- To potężny i niezwykły impuls i wyróżnienie, wielki dar, ale też zadanie i odpowiedzialność dla Was – wzór i przykład z Bożej woli i miłości dany Wam, ale i zadany. Chcemy więc przede wszystkim prosić go o wstawiennictwo za nas, za nasze rodziny, w sprawach i intencjach naszej parafii oraz naszych rodzin – powiedział duchowny.

Ks. Piotr Grzywaczewski zaznaczył, że patron, to nie tylko orędownik, który wstawia się w niebie za swoimi podopiecznymi, którzy „walczą o przemianę siebie i świata, nawrócenie i zbawienie”. On jest także drogowskazem. Swoim przykładem wskazuje na wartości i dziedzictwo, wypływające ze świadectwa jego życia ziemskiego, postawy i doświadczeń. To świadectwo i „duchowy testament” są dla tych, którzy mają go z Bożej Opatrzności za patrona. To „duchowa droga i brama”, które pomagają dotrzeć do wieczności.

Zachęcił również, aby przedstawiać św. Stanisławowi w modlitwie nawet najśmielsze prośby i sprawy, po ludzku bez nadziei rozwiązania. Bo relikwie to zaproszenie, przynaglenie do tego by wołać „do” i „przez” świętego Patrona. Są one też „zaproszeniem do wgłębienia się w jego życie i świętość, w jego przesłanie i nauczanie”. Są znakiem danym z nieba, znakiem zobowiązującym w życiu rodzinnym i społecznym.

Duchowny przypomniał życiorys Stanisława, urodzonego w roku 1030 w Szczepanowie biskupa krakowskiego, zamordowanego przez króla Bolesława Śmiałego podczas sprawowania Eucharystii za to, że ten upominał go za grzechy. Stało się to kościele na Skałce 8 maja 1079 roku. Św. Jan Paweł II nazwał go „patronem chrześcijańskiego ładu moralnego”. A w 2003 r. w liście z okazji 750. rocznicy jego kanonizacji napisał m.in. że ten święty Patron pokazał, iż „poszanowanie prawa Bożego oraz słusznych praw każdego człowieka jest podstawowym warunkiem bytu i rozwoju każdego społeczeństwa”.

- Te słowa są wciąż aktualne, jak aktualna jest odwaga Stanisława, potrzeba obrony ładu moralnego w Polsce, wartości ewangelicznych z tą do życia na czele. Dziś musimy opowiedzieć się po której z stronie jesteśmy, z Bogiem i światem Jego wartości, Jego woli czy przeciwko – stwierdził gość z Płocka.

Relikwie św. Stanisława BM przywieźli z krakowskiego Wawelu do Strzyg przedstawiciele parafii. Zostały umieszczone w relikwiarzu w kształcie krzyża z czerwonymi kamieniami i centralną czerwoną kapsułą, kryjącą cząstkę ciała średniowiecznego kapłana, biskupa, męczennika. Pod krzyżem umieszczono piastowskiego orła - symbol ojczyzny. Relikwie te zostały sprowadzone do parafii Strzygi staraniem ks. proboszcza Jarosława Macieja Jastrzębskiego.


We wczesnym średniowieczu w Strzygach istniał gród. To sugeruje, że wcześniej powstała w tej miejscowości parafia. Pierwsza wzmianka o istnieniu kościoła parafialnego pochodzi z 1431 r. i zachowana jest we fragmencie spisu poborowego dla powiatu Rypin. Istniejąca świątynia, pochodząca z II poł. XIV w., została gruntownie przebudowana w 1620 r. Wówczas dobudowano kaplicę i kruchtę od strony północnej, a także nadbudowano wieżę. Dalsze prace remontowe prowadzono w latach 1757 i 1908. W1773 r. zbudowano chór.

Podczas II wojny światowej w latach 1939-1945 świątynia była zamknięta. W 1959 r. rozbudowano kościół, powiększając o prezbiterium wzniesione według projektu Aleksandra i Ryszarda Pawłowskich. Dwa lata później w 1961 r. J. Wawrzyński wykonał w świątyni polichromię. Spośród zabytków sztuki sakralnej na uwagę zasługują: ołtarz główny późnobarokowy z elementami rokokowymi z ok. połowy XVIII w., chrzcielnica rokokowa z drugiej połowy XVIII w. i monstrancja rokokowa z połowy XVIII w.