Wskazania pastoralne Biskupa Płockiego dla kapłanów i wiernych diecezji płockiej dotyczące organizacji obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

Boża Opatrzność, która wszystkim rządzi, przed którą wszystko jest odsłonięte, „nawet to, co ma stać się w przyszłości z wolnego działania stworzeń” (KKK, nr 302), daje nam piękną sposobność do świętowania 100. rocznicy urodzin Papieża Słowianina, Świadka nadziei, który pozostawił po sobie wspaniały ślad w życiu Kościoła oraz milionów wyznawców Chrystusa i ludzi dobrej woli na całym świecie.

Img_8263.jpg

Jesteśmy dumni, że Bóg dał nam dojrzewać w wierze w czasie pontyfikatu św. Jana Pawła II. Moja wdzięczność płynie do Boga także za dar konsekracji biskupiej, którą w 1997 roku otrzymałem z rąk Świętego Papieża.

Chciałbym zaprosić Was, Kochani Diecezjanie, do świętowania stulecia narodzin św. Jana Pawła II w naszej diecezji. Skomplikowane warunki zewnętrzne, spowodowane słusznymi zabiegami sanitarnymi w walce z koronawirusem, sprawiają, że nasze obchody powinny przybrać nieco inny charakter. Chcielibyśmy, aby ich okazałość była tak wielka, jak ogromna jest nasza wdzięczność do Boga za dar postaci i pontyfikatu św. Jana Pawła II, który w 1991 roku jako Następca św. Piotra nawiedził także naszą diecezję, jednak starajmy się we wszystkich planach zachować roztropność i respekt wobec prawa państwowego.

Mając na uwadze ograniczenia liczbowe uczestników liturgii w kościołach i obecną sytuację sanitarną, a także „Komunikat z posiedzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski” z dnia 2 maja 2020 roku, zachęcam Księży Proboszczów do zorganizowania we wszystkich parafiach diecezji dziękczynnego triduum ku czci św. Jana Pawła II. Indywidualna i – w miarę możliwości – wspólnotowa modlitwa mogą być dla nas wszystkich okazją do dziękczynienia za życie i dzieło Papieża, a także prośby do Boga przez jego wstawiennictwo za nasze rodziny, chorych, cierpiących, osoby starsze, za dzieci i młodzież, a także o powstrzymanie szerzenia się pandemii. Triduum modlitewne może być dobrą sposobnością, aby pomóc wiernym w odnalezieniu się w „nowej normalności” i zaproszeniu ich do powracania do praktykowania sakramentów świętych w kościołach.

Proponuję następujący układ nabożeństw, które należy dostosować do charakteru i możliwości parafii, pamiętając o zachowaniu zasad sanitarnych. Jeśli możliwe, w różnych miejscach parafii przygotujmy ulotki i ogłoszenia o godzinach spowiedzi i Mszy Świętych w kościołach i kaplicach.

16 maja, sobota – dzień pod hasłem: „Pamięć i tożsamość”

 1. Warto zapewnić tego dnia wiernym możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty przez zorganizowanie dłuższego dyżuru w konfesjonale.
 2. Przy miejscach spowiedzi, która może odbywać się także na świeżym powietrzu, zadbajmy o wyłożenie rachunków sumienia dla penitentów.
 3. W ciągu dnia można wziąć pod uwagę możliwość udzielania spowiadającym się Komunii świętej w różnych godzinach.
 4. Przez cały dzień niech będzie w kościołach wystawiony do adoracji Najświętszy Sakrament.
 5. Proszę przemyśleć zwiększenie liczby Mszy Świętych tego dnia w kościele.
 6. Wieczorem o godz. 21.00 odśpiewamy we wszystkich kościołach diecezji Apel Jasnogórski w intencji naszej Ojczyzny.

17 maja, niedziela – dzień pod hasłem: „Przekroczyć próg nadziei”

 1. Można przygotować dźwiękowe nagrania przemówień papieskich, by udostępniać je wiernym za pomocą urządzeń audio między Mszami Świętymi.
 2. W kościołach podczas Mszy Świętych będzie czytany list Prezydium Konferencji Episkopatu Polski na 100-lecie urodzin Papieża Polaka.
 3. Wieczorem o godz. 21.00 odprawimy we wszystkich kościołach diecezji Apel Jasnogórski w intencji naszych rodzin i parafii.

18 maja, poniedziałek – dzień pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”

 1. W miarę możliwości postarajmy się zorganizować przez cały dzień celebracje wielu Mszy Świętych, aby w taki sposób nasi wierni, z zachowaniem limitów liczbowych, mogli uczcić jubileusz narodzin św. Jana Pawła II.
 2. Wyrażam zgodę na celebrowanie w tym dniu Mszy św. wotywnych ku czci św. Jana Pawła II, papieża (formularz z 22 października).
 3. Przez cały dzień, między celebracjami Mszy Świętych, niech będzie w kościołach wystawiony do adoracji Najświętszy Sakrament.
 4. Tego dniach niech zostanie zapewniona wiernym możliwość bezpiecznego przystępowania do sakramentu pokuty.
 5. W czasie każdej Mszy Świętej wygłośmy tego dnia kazanie, nawiązujące do słów: „Wstańcie, chodźmy!” o tym, w jaki sposób w nowej rzeczywistości praktykować wiarę i sakramenty. Przywołajmy wówczas nauczanie i życie Świętego Papieża.
 6. Wieczorem o godz. 21.00 odprawimy we wszystkich kościołach diecezji Apel Jasnogórski w intencji ochrony życia każdego człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci, czego wielkim promotorem był św. Jan Paweł II.

Inne wskazania

 1. Zwracam się do wszystkich zgromadzeń zakonnych, wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, Domu Księży Emerytów oraz innych wspólnot zamkniętych na terenie Diecezji o podjęcie trzydniowej, nieustannej dziękczynnej adoracji Najświętszego Sakramentu w dniach 16-18 maja 2020 roku, a także z prośbą o opiekę św. Jana Pawła II nad naszą Ojczyzną oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
 2. Każdego dnia, od 16 do 18 maja br., o godz. 21.37 niech biją wszystkie dzwony w Diecezji na chwałę Boga za życie i pontyfikat Świętego Papieża.
 3. Niech widzialnym znakiem święta będzie wywieszenie w dniach triduum przed kościołami i wewnątrz nich flag narodowych i kościelnych, a także udekorowanie kwiatami wizerunków św. Jana Pawła II w naszych parafiach. Zachęcajmy wiernych, by takie flagi umieścili także na swoich domach.

Niech św. Jan Paweł II, wielki orędownik pokoju, pielgrzym świata i obrońca życia każdego człowieka, wyprosi nam u Boga łaskę zdrowia i błogosławieństwa Opatrzności na naszą codzienność, a także dla naszej umiłowanej Ojczyzny.

Na owocny i radosny czas obchodów 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka z serca wszystkim błogosławię w imię † Ojca † i Syna, i Ducha Świętego.

Płock, dnia 8 maja 2020 roku

W uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika,

głównego patrona Polski i patrona diecezji płockiej

† Piotr Libera
Biskup Płocki