Wyruszyła 40. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę

6 sierpnia 2021 r. wyruszyła 40. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę, pod hasłem „Idziemy z Józefem”. W tym roku pielgrzymka ma charakter sztafety, jej pierwszy dzień jest Dniem Wdzięczności za 40 lat pielgrzymowania Kościoła płockiego do Matki Bożej: - Wybraliście duchowy marsz zamiast wielu codziennych spraw i powinności - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski podczas Mszy św. w bazylice katedralnej płockiej, tradycyjnie poprzedzającej pielgrzymkę.

Pielgrzymka-katedra-20202.jpg

W homilii bp Mirosław Milewski zaznaczył, że płocka pielgrzymka tradycyjnie ma swój początek w święto Przemienienia Pańskiego. Jezus z Ewangelii św. Marka (9,2-10) na „górze wysokiej” przemienił się wobec apostołów, ukazał swoją boskość. Jezus lubił góry, ale Jego góry nie były niedostępnymi szczytami, lecz otwartą przestrzenią dla każdego. Każdy mógł tam doświadczyć Jego miłości. Jednak na górę zawsze wchodzi się z trudem.

- Wybraliście duchowy marsz zamiast wielu codziennych spraw i powinności. Ruszacie w kierunku góry, ponieważ macie pragnienie budowania w sobie wiary w świecie, który niestety promuje życie bez Boga i ładu moralnego. Pragniecie uzdrowienia chorego świata z wielkich ran naszych czasów: obojętności religijnej, relatywizmu, indywidualizmu i różnych ideologii – wymienił kaznodzieja.

Dodał, że obecnie coraz bardziej ważna staje się rzeczywistość cyfrowa, zamiast realnej, analogowej. Wielu ludzi żyje w świecie iluzji i nie potrzebuje Boga, „a świat dryfuje, osuwa ku nieznanym terenom”. Pielgrzymi nie chcą dryfować - wyruszają w ewangeliczną drogę, pragną spotkać Pana, żyć w Jego Obecności i świadczyć o Jego miłosierdziu.

Pątnicy idą w górę, pod prąd ducha tego świata. Niosą przed wizerunek Czarnej Madonny swoje osobiste historie, potrzebują cudu przemiany z góry Przemienienia. Idą w prawdzie, bez masek i iluzji, bez zakłamania i obłudy, w wolności od pokus, które obiecują życie, ale przynoszą śmierć.

Bp Milewski poprosił, aby każdy kilometr wędrówki ku Jasnej Górze był wyrazem wielkiej wdzięczności Bogu i Maryi za wszystkie dotychczasowe płockie pielgrzymki. Podziękował za wszystkich, którzy w minionych latach z Bożą gorliwością zaangażowało się w ich organizację, a także za dziesiątki tysięcy diecezjan płockich, którzy poszli do Matki Boga i Matki ludzi, aby zanieść Jej całe swoje życie.

40. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę w dniach 6-14 sierpnia odbywa się pod hasłem „Idziemy z Józefem”. Ma charakter sztafety: każdego dnia będzie pielgrzymowała inna grupa. Wyjątek stanowią dwa dni: 6 sierpnia, z Płocka do Sokołowa, to Dzień Wdzięczności za czterdzieści pieszych pielgrzymek, idą w niej wszyscy chętni. Podobnie będzie 14 sierpnia, z Wierzchowiska na Jasną Górę.

Pątnicy pokonają z Płocka na Jasną Górę około 290 km. Będą codziennie uczestniczyć w Mszy św. (m.in. prymicyjnej z tegorocznymi prezbiterami) i w wieczornym Apelu Jasnogórskim. Będą mogli przyjąć szkaplerz, przystąpić do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Różańca Pielgrzymkowego, podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wyślą kartki z pielgrzymki do pielgrzymów duchowych. Głównym przewodnikiem pielgrzymki po raz 9. jest ks. Jacek Prusiński, ojciec duchowny Szkół Katolickich w Płocku (pielgrzymuje od 1996 r.).

Na Jasną Górę pojechało także kilka pielgrzymek rowerowych m.in. inicjowana po raz 18. przez Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria” w Płocku.