Wystawa ikon wielkopostnych i wielkanocnych w Muzeum Diecezjalnym

W Muzeum Diecezjalnym im. bł. Abp. Antoniego J. Nowowiejskiego w Płocku przez okres Wielkiego Postu oglądać można wystawę ikon wielkopostnych i wielkanocnych. Na wystawę pt. „Z miłości do Zbawiciela” składają się prace wykonane w Pracowni Ikonograficznej Katarzyny Kobuszewskiej: - Kontakt z ikoną może być rodzajem rekolekcji – uważa ikonopisarka.

17-img_9728.jpg

Na wystawie pt. „Z miłości Zbawiciela” w Muzeum Diecezjalnym można obejrzeć około 30 ikon wielkopostnych i wielkanocnych, wykonanych w Pracowni Ikonograficznej Katarzyny Kobuszewskiej, przez jej założycielkę oraz inne osoby, uczące się w zajęciach tej pracowni, z Płocka, Żuromina, Słupska, Radomia, Wrocławia, Woźnik Śląskich, Torunia. 

 - Okres Wielkiego Postu i Wielkiej Nocy w ikonografii, to temat bardzo bogaty. Dlatego na wystawie znalazły się najbardziej popularne ikony, związane z tym okresem. Myślę, że tytuł wystawy „Z miłości Zbawiciela” wyraża to, co prezentują nasze ikony - że to wszystko, dokonało się właśnie z miłości Boga do człowieka. Chciałabym, aby ta wystawa skłaniała do kontemplacji, do zastanowienia, była rodzajem rekolekcji - mówi Katarzyna Kobuszewska.

Wśród 30 ikon można obejrzeć m.in. Przemienienie Pańskie, spotkanie z Marią Magdaleną, Ogród Getsemani, Ukrzyżowanie, zdjęcie Jezusa z krzyża, Noli me tangere, Drogę do Emaus, Ikonę Świętej Trójcy. Wszystkie prace wykonane zostały w technice tempery chudej i są złocone (złotem lub jego imitacją). Ikony uzupełniają krótkie informacje, dotyczące grupy ikon lub tematyki, aby oglądający mogli lepiej zrozumieć sens teologiczny tych prac.

Wystawa ikon wielkopostnych i wielkanocnych „Z miłości do Zbawiciela” będzie czynna w Muzeum Diecezjalnym do 13 kwietnia.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę