Wystawa „Między życiem a śmiercią” w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

„Między życiem a śmiercią” – to tytuł wystawy czasowej, jaką można oglądać w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Jest to pokaz dzieł z kolekcji prywatnej, reprezentujących dwie odrębne tradycje malarskie: flamandzką i hiszpańską. Wystawa inicjuje cykl „Mistrzowie sztuki europejskiej”, często tworzyli oni sztukę religijną.

Muzeum Ciechanów
museo.pl

Pierwszy z prezentowanych obrazów, to dzieło o tematyce mitologicznej „Porwanie Prozerpiny” z około 1600 roku, autorstwa Jana Brueghla starszego (1568-1625), przy współpracy Hendrika van Balena (1575–1632) i jego warsztatu: - Obraz reprezentuje erudycyjną i rebusową zarazem tradycję gabinetowego malarstwa flamandzkiego, ze swoją wieloznacznością symboliki i alchemiczno-neoplatońskim przesłaniem, a także bardzo ciekawą ikonografię wnętrza otchłani inspirowanego architekturą Koloseum - mówi kurator wystawy M. Rafał Makarewicz.

Drugie dzieło z wystawy to obraz rodzajowy „Chłopcy z melonem i winogronami” autorstwa czołowego malarza hiszpańskiego doby baroku Bartlomé Estébana Murilla (1617– 1682) i jego warsztatu. Słynął on zwłaszcza z przedstawień religijnych, pełnych słodyczy i wdzięku Madonn ze świętymi i aniołkami, oraz wizerunków Immaculaty, których ikonografię utrwalił w całej niemal Europie. Obraz z chłopcami zainaugurował w 2018 roku obchody Roku Bartlomé Estébana Murilla w Polsce w ramach „Galerii jednego obrazu” w Muzeum Historii Katowic.

Wystawa obrazów Jana Brueghla starszego i Hendrika van Balena oraz Bartolomé Estébana Murillo zainaugurowała zaplanowany przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej cykl wystaw pod wspólnym tytułem „Mistrzowie sztuki europejskiej”, który będzie prezentacją twórczości najwybitniejszych malarzy i rzeźbiarzy europejskich.

- Chcemy prezentować dzieła twórców mających wielki wkład w rozwój sztuki naszego kontynentu, w tym sztuki polskiej. Pragniemy, by mieszkańcy północnego Mazowsza mogli poznawać i podziwiać kulturowy dorobek Europy, obcować z dziełami sztuki, które często znamy jedynie z reprodukcji i jakie na co dzień możemy oglądać jedynie w największych i najbardziej znanych muzeach polskich i zagranicznych – zapowiedział Robert Kołakowski, p.o. dyrektora muzeum i koordynator wystawy.

Wystawę czasową „Między życiem a śmiercią” można oglądać w budynku ekspozycyjnym Muzeum Szlachty Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 61 w Ciechanowie, od wtorku do niedzieli w godzinach 8:00-16:00. Będzie ona czynna do końca lutego 2022 roku.

Wystawie towarzyszy obszerny katalog prezentujący opis i fotografię eksponowanych dzieł sztuki oraz obiektów im towarzyszących. Teksty publikowane w katalogu koncentrują się na porównaniach dwóch odrębnych tradycji malarskich: flamandzkiej i hiszpańskiej, które pozwalają nie tylko poznać bliżej dzieła jednych z najwybitniejszych malarzy XVII wieku, ale także zagłębić się w ich symbolikę.

Z myślą o najmłodszych odbiorcach sztuki została także  przygotowana lekcja muzealna towarzysząca wystawie pt. „Dwa obrazy - dwa światy; Między życiem a śmiercią”, dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę