Wystawa „Trzy pokolenia w walce o Niepodległą” w Muzeum Diecezjalnym

W Muzeum Diecezjalnym w Płocku 3 czerwca br. otwarta została wystawa zorganizowana z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej. Udokumentowano na niej losy reprezentantów trzech pokoleń z rodzin Rabińskich i Nowakowskich, którzy walczyli o wolność Polski w czasie kolejnych wojen i powstań, a także tworzyli „Solidarność”. To ciekawa, „żywa lekcja historii”, zwłaszcza dla młodego pokolenia.  

0D21A52A 9485 4F35 A3C0 4036BA2F6315

Wystawa „Trzy pokolenia w walce o Niepodległą” została pokazana w ramach obchodów 80. rocznicy powstania Armii Krajowej, najpotężniejszej podziemnej formacji zbrojnej w okupowanej Europie w II wojnie światowej. Opowiada ona o czasach II wojny światowej, ale także o zaangażowaniu trzech pokoleń w odzyskanie przez Polskę niepodległości, aż po rok 1989.

Wystawa przedstawia losy reprezentantów trzech pokoleń z rodzin Rabińskich i Nowakowskich. Są to: Stanisław Rabiński (1886-1942): oficer 3 szwadronu II Brygady Legionów Polskich, jego córka Katarzyna Rabińska-Nowakowska ps. „Kasia” (ur. 1924), która walczyła w Powstaniu Warszawskim na terenie Politechniki Warszawskiej w Zgrupowaniu Pancernym „Golski”, pluton 161 jako sanitariusza oraz wnuk Stanisława: Krzysztof Nowakowski (1950-1922), aktywny działacz opozycji, związany z NSZZ „Solidarność”.

Na wystawę składają się eksponaty dotyczące Legionów Polskich z okresu I wojny światowej, a konkretnie II Brygady gen. Józefa Hallera, której III szwadron zapasowy tworzył i w nim walczył por. Stanisław Rabiński. Są to: odznaczenia wojskowe które otrzymał por. Stanisław Rabiński, szable używane przez żołnierzy Legionów, wyposażenie żołnierzy Legionów Polskich z czasów I wojny światowej.

Osobno umieszczono eksponaty z czasów II wojny światowej: umundurowanie żołnierza polskiego z września 1939 r., umundurowanie Powstańca Warszawskiego z 1944 r., osobiste pamiątki Katarzyny Rabińskiej-Nowakowskiej ps. „Kasia”.

Poza tym na wystawie zwiedzający mogą obejrzeć eksponaty z czasów NSZZ „Solidarność”, czyli znaczki Poczty „Solidarność”, cegiełki charytatywne na działalność „Solidarności”, przedmioty wykonane przez internowanych działaczy „Solidarności”, plakaty z okresu stanu wojennego i wyborów 1989 r. 

Oprócz eksponatów związanych z rodzinami Rabińskich i Nowakowskich na wystawie znalazły się również pamiątki ks. Tadeusza Łebkowskiego, wieloletniego kapelana płockiej „Solidarności” oraz rzeczy po druhu Wacławie Milke (1914-2008) - założycielu Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, z czasów jego aresztowania i osadzenia w Konzentrationslager Mauthausen-Gusen.

Organizatorami historycznej wystawy w Muzeum Diecezjalnym są: Stowarzyszenie Historyczne im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło Płock oraz Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke.

Patronat nad wystawą objął Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie. 

Wystawa „niepodległościowa” w Muzeum Diecezjalnym będzie czynna do 17 września br.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę