Wznowienie zajęć Klubu Seniora „Szansa” i Poradni Rodzinnej

Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią działalność wznowił Klub Seniora „Szansa” w Płocku, w którym organizowane są różnorodne zajęcia. Poza tym swoje drzwi dla osób potrzebujących porady specjalistów otworzyła Poradnia Rodzinna. Za obiema inicjatywami stoi Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Rodzina
Po ponad półrocznej przerwie ponownie odbywają się zajęcia w Klubie Seniora „Szansa” przy parafii św. Jadwigi Królowej w Płocku. Klub powstał w 2019 r. i był wynikiem współpracy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” oraz Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka. Po zakończonym wówczas kilkumiesięcznym projekcie w ramach IX edycji funduszu grantowego, zajęcia dla seniorów były finansowane ze środków własnych Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. 
- W 2021 roku stowarzyszenie uzyskało kolejny grant przeznaczony na funkcjonowanie klubu, co z wielkim entuzjazmem przyjęli płoccy seniorzy, który przez kolejne miesiące, dwa razy w tygodniu będą spotykać się podczas różnorodnych zajęć, prowadzonych przez wykwalifikowany personel. Planujemy m.in. zajęcia edukacyjne, plastyczne, manualne, rekreacyjno-sportowe czy kulturalne. W dni przeznaczone na aktywność własną seniorów, przewidziane są zajęcia usprawniające pamięć, gry i zabawy towarzyskie (karciane, planszowe, edukacyjne, kalambury, krzyżówki) mające na celu pobudzenie zdolności intelektualnych, a także pełniące funkcję integracyjną. Obecnie w programie bierze udział 25 seniorów – relacjonuje Witold Wybult, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej oraz prezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”.
Projekt współfinansowany jest przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka, która zorganizowała konkurs finansowany z darowizn Fundatorów: PKN Orlen SA, Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz grantu pozyskanego od Levi Strauss Foundation. 
W tych dniach działalność wznowiła także Poradnia Rodzinna przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, znajdująca się w domu parafialnym parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku. Poradnia działa na rzecz rodzin, osób z problemem alkoholowym, współuzależnionych oraz sprawców przemocy po wyroku sądowym, ich rodzin i dzieci jako ofiar i świadków doświadczających przemocy. 
W poszczególne dni dyżury pełnią specjaliści: prawnik (dyżur w I i III pracujący poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 do 19.00, a także w pierwszą środę października w godz. od 16.00 do 20.30); psycholog (dyżur w I i III pracujący poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 do 19.00, a także w pierwszą środę października w godz. od 16.00 do 20.30); doradca rodzinny (dyżur w II i IV pracujący poniedziałek miesiąca w godz. od 15.00 do 18.00, a także w trzecią środę października w godz. od 15.00 do 19.30); pedagog (dyżur w II i IV pracujący poniedziałek miesiąca w godz. od 14.00 do 17.00, a także w trzecią środę października w godz. od 14.00 do 18.30). 
Szczegółowe informacje o formach pomocy uzyskać można pod numerem telefonu 505-272-535 oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej: www.srkplock.pl. Porady są bezpłatne. Poradnia Rodzinna działa dzięki współfinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego.