Wznowienie zajęć Klubu Seniora „Szansa” i Poradni Rodzinnej

Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią działalność wznowił Klub Seniora „Szansa” w Płocku, w którym organizowane są różnorodne zajęcia. Poza tym swoje drzwi dla osób potrzebujących porady specjalistów otworzyła Poradnia Rodzinna. Za obiema inicjatywami stoi Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Rodzina
Po ponad półrocznej przerwie ponownie odbywają się zajęcia w Klubie Seniora „Szansa” przy parafii św. Jadwigi Królowej w Płocku. Klub powstał w 2019 r. i był wynikiem współpracy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” oraz Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka. Po zakończonym wówczas kilkumiesięcznym projekcie w ramach IX edycji funduszu grantowego, zajęcia dla seniorów były finansowane ze środków własnych Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. 
- W 2021 roku stowarzyszenie uzyskało kolejny grant przeznaczony na funkcjonowanie klubu, co z wielkim entuzjazmem przyjęli płoccy seniorzy, który przez kolejne miesiące, dwa razy w tygodniu będą spotykać się podczas różnorodnych zajęć, prowadzonych przez wykwalifikowany personel. Planujemy m.in. zajęcia edukacyjne, plastyczne, manualne, rekreacyjno-sportowe czy kulturalne. W dni przeznaczone na aktywność własną seniorów, przewidziane są zajęcia usprawniające pamięć, gry i zabawy towarzyskie (karciane, planszowe, edukacyjne, kalambury, krzyżówki) mające na celu pobudzenie zdolności intelektualnych, a także pełniące funkcję integracyjną. Obecnie w programie bierze udział 25 seniorów – relacjonuje Witold Wybult, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej oraz prezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”.
Projekt współfinansowany jest przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka, która zorganizowała konkurs finansowany z darowizn Fundatorów: PKN Orlen SA, Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz grantu pozyskanego od Levi Strauss Foundation. 
W tych dniach działalność wznowiła także Poradnia Rodzinna przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, znajdująca się w domu parafialnym parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku. Poradnia działa na rzecz rodzin, osób z problemem alkoholowym, współuzależnionych oraz sprawców przemocy po wyroku sądowym, ich rodzin i dzieci jako ofiar i świadków doświadczających przemocy. 
W poszczególne dni dyżury pełnią specjaliści: prawnik (dyżur w I i III pracujący poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 do 19.00, a także w pierwszą środę października w godz. od 16.00 do 20.30); psycholog (dyżur w I i III pracujący poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 do 19.00, a także w pierwszą środę października w godz. od 16.00 do 20.30); doradca rodzinny (dyżur w II i IV pracujący poniedziałek miesiąca w godz. od 15.00 do 18.00, a także w trzecią środę października w godz. od 15.00 do 19.30); pedagog (dyżur w II i IV pracujący poniedziałek miesiąca w godz. od 14.00 do 17.00, a także w trzecią środę października w godz. od 14.00 do 18.30). 
Szczegółowe informacje o formach pomocy uzyskać można pod numerem telefonu 505-272-535 oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej: www.srkplock.pl. Porady są bezpłatne. Poradnia Rodzinna działa dzięki współfinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę