XI Płoński Maraton Biblijny

W parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku w dniach 16-19 maja 2022 r. trwa XI Maraton Biblijny. W tym roku jego uczestnicy czytają Księgę Psalmów i cztery Ewangelie. Maraton został zorganizowany o tej porze roku, ponieważ czytanie słowa Bożego odbywa się na powietrzu, na stopniach kościoła parafialnego: - Pismo św., to księga naszego życia - powiedział proboszcz ks. kan. Zbigniew Sajewski.

Maraton Biblijny 2022 Plonsk

XI Płoński Maraton Biblijny zorganizowała parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Odbywa się po dwuletniej przerwie, ponieważ pandemia uniemożliwiła w minionym okresie organizację tego przedsięwzięcia biblijnego. Wydarzenie tradycyjnie zainaugurowano Mszą św. w kościele parafialnym,

Maraton będzie trwał przez cztery dni. Pismo św. - starotestamentalna Księga Psalmów i cztery Ewangelie - czytane jest na schodach kościoła parafialnego od godziny 8.00 rano do godziny 16.00. Na czytanie słowa Bożego wybrano okres, kiedy pogoda pozwala robić to na powietrzu, ponieważ odbywa się ono na schodach kościoła parafialnego.   

Wyznaczone fragmenty zostały podzielone na 234 części, łącznie w akcji weźmie udział około 200 osób. W gronie czytających Pismo św. są miedzy innymi uczniowie szkół, katecheci, parafianie, członkowie 30 wspólnot działających przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Fragmenty słowa Bożego odczytali między innymi ks. proboszcz Zbigniew Sajewski i burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik.  

- W parafii od wielu lat promujemy czytanie słowa Bożego. Dzieje się to na przykład na spotkaniach Kręgu Biblijnego. Poza tym na wszystkich  Mszach św. w niedziele i w tygodniu wieczorem słowo Boże czytają dorośli lektorzy. Pismo św., to księga naszego życia, dlatego powinniśmy z niej jak najczęściej korzystać, biorąc za wzór św. Hieronima, który pouczył nas, że nieznajomość Pisma św. jest nieznajomością Jezusa Chrystusa – powiedział proboszcz płońskiej parafii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę