XI Szkolno-Parafialny Festiwal Kolęd i Pastorałek w Rogozinie

Zespół wokalno-instrumentalny „Qulturalni” z Gminnego Ośrodka Kultury w Cekanowie zdobył Grand Prix tegorocznego XI Szkolno-Parafialnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, który odbył się w Rogozinie koło Płocka. Cieszący się dużą popularnością w diecezji płockiej festiwal zgromadził w tym roku kilkuset uczestników.

Rogozino.jpg

W czasie XI Szkolno-Parafialnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek soliści, zespoły, chóry i schole wystąpiły tradycyjnie w murach kościoła parafii św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie koło Płocka, której proboszczem jest ks. dr Janusz Wiśniewski. Przez scenę przewinęło się około 200 osób. Młodzi artyści reprezentowali szkoły, parafie i ośrodki kultury.

W konkursie przyznano Złote i Srebrne Gwiazdy. Złote Gwiazdy otrzymali: Patrycja Ziółkowska i Iza Jędrzejewska ze Szkoły Podstawowej w Solcu, Gabriela Majorkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Nowych Krubicach, Natalia Pęcherzewska z Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, Kinga Kalińska ze Szkoły Podstawowej w Rogozinie, Kinga Zawadzka i Julia Urbańska ze Szkoły Podstawowej w Bielsku, zespół wokalno-instrumentalny „Qulturalni” z Gminnego Ośrodka Kultury w Cekanowie, Szkoła Podstawowa nr 20 w Płocku, „Plastusiowe Nutki” ze Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu, zespół „No Name” ze Szkoły Podstawowej w Rogozinie, chór „Kornelki” ze Szkoły Podstawowej w Wyszynie, „Chór Aniołów” z parafii Dobrzyń nad Wisłą.

Srebrne Gwiazdy otrzymali: Patryk Szymański z Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, Amelia Rutecka ze Szkoły Podstawowej w Rogozinie, Wiktoria Siekierska ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, Seweryn Kopeć ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, schola „Rogozińskie Gwiazdy” z parafii w Rogozinie, zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w Wyszynie, zespół wokalny „Dzieciarnia” z Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, zespół wokalny „Trio” z Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie oraz chór ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu.

Grand Prix festiwalu zdobył zespół wokalno-instrumentalny „Qulturalni” z Gminnego Ośrodka Kultury w Cekanowie. Natomiast Kinga Chrząszczewska ze Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu otrzymała specjalne wyróżnienie za doskonałą grę na akordeonie guzikowym.

Nad festiwalem merytorycznie czuwał Robert Majewski, znany płocki muzyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogozinie: - Na przestrzeni minionych lat widzę bardzo duży rozwój zarówno umiejętności wokalnych, jak i instrumentalnych uczestników. Szczególnie cieszy mnie to, że coraz więcej osób gra na instrumentach – komentował po festiwalu jego współorganizator.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę